2016. január 12. / 14:31

Vallásszabadság ünnepe

A Magyar Unitárius Egyház 2016. január 13-án, szerdán, a vallásszabadság napján ünnepséget szervez.A megemlékezés délelőtt 10.30 órakor istentisztelettel kezdődik Tordán. Az unitárius templomban tartandó ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot Solymosi Alpár, csíkszeredai lelkész végzi. A köszöntések után, az ünnepi műsor keretében fellép a homoródszentpáli Pálffy Ákos dalárda. Ezt követően kerül sor Körösfői-Kriesch Aladár Tordai országgyűlés című festményének megtekintésére a tordai múzeumban.

Este 18 órától Kolozsváron, a belvárosi unitárius templomban ünnepi istentisztelettel folytatódik a megemlékezés, a szószéki szolgálatot Török István, olthévízi lelkész, a Háromszék-Felsőfehéri unitárius egyházkör esperese tartja. Az istentisztelet után köszöntések hangzanak el a testvérfelekezetek képviselői, dr. Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság munkájának segítéséért felelős miniszteri biztos, Brendus Réka, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezető-helyettese, Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja és Horváth Anna alpolgármester asszony részéről. Az ünnepi program keretében fellép a homoródszentpáli dalárda és a Concordia vonósnégyes.

Az eseményt 19.30 órától állófogadás zárja.

A Magyar Unitárius Egyház Zsinata 2002-ben január 13-át egyházi ünneppé, a vallásszabadság napjává nyilvánította. A reformáció legifjabb egyháza az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi határozatától kezdődően számítja létét.

Az erdélyi rendek 1568-ban törvénybe iktatták a szabad vallásgyakorlatot, és kimondták, hogy: „... a prédikátorok minden helyen az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme szerint, és a község, ha venni akarja, jó, ha nem, senki rá ne kényszerítse az ő lelke azon meg nem nyugodván, de oly prédikátort tarthasson, kinek tanítása neki tetszik. Ezért senki a szuperintendensek közül, se mások a prédikátorokat ne bánthassák, ne szidalmaztassék senki a vallásért senkitől, az előbbi constitutio szerint és nem engedtetik meg senkinek, hogy a tanításáért bárkit is fogsággal, vagy helyéből megfosztással fenyegessen, mert a hit Isten ajándéka, ez hallásból lészen, mely hallás Isten igéje által van.”

[Forrás: unitarius.com]
Impresszum