Nyílt levélben üzent a Kolozsvár magyar múltja miatt kísértett Emil Boc polgármesternek a Musai–Muszáj akciócsoport. Alább nyílt levelük olvasható, annyi hozzáfűzéssel, hogy az újabb polgármesteri mandátumot elnyert zsigeri magyargyűlölőt talán semmi sem térítheti jobb belátásra:Tisztelt Polgármester Úr!   

Kolozsvár városi rangra emelésének 700. évfordulóján kettős az örömünk: nem csak a város hétszáz éves fennállását ünnepeljük, hanem azt is, hogy már csak néhány lépés választ el az Európa Kulturális Főváros cím elnyerésétől. Az elmúlt 6 évben, másfél polgármesteri mandátum alatt, kiváló szakemberek, intézmények sora, a civil szektor, üzletemberek, a magyar és román egyházak, magyar, román, roma lakosok és mi magunk, a Musai–Muszáj aktivista csoport tagjai is felvállaltuk és támogattuk Kolozsvár jelölését az Európa Kulturális Fővárosa címre.    

Hisszük, hogy Kolozsvárnak ott a helye Európa kulturális térképén. Hisszük, hogy a kolozsváriak képesek szembenézni valós problémáikkal. Hisszük, hogy példaértékűek tudunk lenni Európa számára.    

Tisztelt Polgármester Úr, csoportunk számosságát tekintve talán mi vagyunk az Ön legnagyobb kritikusai. Ugyanakkor, az utóbbi másfél évben az Önnel szemben megfogalmazott kritikák számából ítélve talán mi vagyunk a leghűségesebb kritikusai is. Ez alkalommal mégis úgy érezzük, egy hajóban evezünk. Az elmúlt napokban áttanulmányoztuk az Európa Kulturális Fővárosa címre jelölt városok (Kolozsvár, Temesvár, Nagybánya, Bukarest) pályázatait. Úgy érezzük, Kolozsvárnak valós esélye van arra, hogy elnyerje az áhított címet. Mindennek ellenére kötelességünknek érezzük, hogy megfogalmazzuk abbeli aggodalmunkat, hogy a cím elnyerése veszélybe sodródott.   

Nagybánya egy hónapja elrendelte, Temesvár pedig már évekkel ezelőtt kihelyezte a többnyelvű helységnévtáblákat, miközben a legnagyobb kisebbségi csoportjuk eltörpül a kolozsvári magyarság számához képest. A kolozsvári pályázat az interkulturalizmust, az etnikai diverzitást, toleranciát és diszkriminációellenességet alapvető értékekként sorolja fel, de eközben a mindezeket szimbolizáló többnyelvű helységnévtáblák hiányát még problémaként sem veti fel. 

A napokban sérelmeztük Facebook oldalunkon, hogy a polgármesteri hivatal reklámfelületein a Kulturális Fővárost népszerűsítő kampány csak román nyelvű, miközben a weboldalon a többnyelvűség látszatát keltik, mint ahogy ezt a Polgármesteri hivatal weboldala is teszi. Ugyanakkor látjuk Önben és a Polgármesteri Hivatalban a nyitottságot, hiszen ennek hatására a tegnap az a hír érkezett egyik aktivistánkhoz, hogy megfontolták észrevételünket és a jövő hét elején már magyar nyelvű plakátok is kikerülnek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláira. Értékeljük a gesztust, de ez aligha fogja elfedni azt a tényt, hogy Ön, Kolozsvár polgármestere, az európai értékekkel teljesen szembemenő állapotot tart fenn Kolozsváron, akár az illegalitás árán is.   

Attól tartunk, hogy Ön, veszélybe sodorva a pályázat sikerességét, már makacsságból sem akarja kihelyezni a többnyelvű táblákat - miközben köztudottan úgy a románok, mint a magyarok természetesnek (a törvény pedig kötelezőnek) tartják a két, esetleg háromnyelvű hivatalos helységnévtáblák kihelyezését.    

Rendkívül sajnálnánk, ha hat év munkája után a város az Ön gőgje és merevsége miatt bukná el ezt a vissza nem térő lehetőséget.   

Kihangsúlyozzuk, hogy: 

1. a szeptember elején Kolozsvárra látogató zsűrit nem fogja megtéveszteni a többnyelvű totemek felállításának ígérete, tekintve, hogy azokat 2015-re ígérte és ma, 2016 őszén még nyomuk sincs.  

2.  a jóhiszeműség látszatának keltése nem fogja tudni megvédeni Önt a tényekkel szemben: szeptember 5-én a kolozsvári Fellebbviteli Bíróságon Ön, Emil Boc Polgármester Úr lesz annak a pernek az alperese, amelyben a Minority Rights egyesület a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezését kéri. 

3.  a sikertelen pályázat esetén Kolozsvár polgáraival szemben védhetetlen lesz az az álláspontja is, hogy nem lett volna idő kihelyezni a többnyelvű helységnévtáblákat: az 1206/2001-es Helyi Tanács Határozat – mely kimondja a Cluj-Napoca / Kolozsvár / Klausenburg háromnyelvű tábla kihelyezését – végrehajtása csak az Ön személyes döntésén múlik.   

Tisztelt Polgármester Úr, mint a város felelősségteljes vezetőjét arra kérjük, vállalja fel a tábla ügyét, rendelje el annak kihelyezését még a zsűri látogatása előtt, egyszer és mindenkorra lezárva a kolozsváriak számára ezt a megörökölt problémát.   

A Musai–Muszáj csoport továbbra is mindenben támogatja a város jelöltségét Európa Kulturális Fővárosa címének elnyerésére.   

Tisztelettel, 
a Musai–Muszáj mozgalom     
Impresszum