Alternative content

Get Adobe Flash player

Gazdag évnek néz elébe a református, az evangélikus-lutheránus és az unitárius egyház: a reformáció 500. évfordulója alkalmából közös és egyéni programokra is várják az érdeklődőket.Erdély-szerte több száz rendezvényt szerveznek a reformáció 500. évfordulója alkalmából meghirdetett 2017-es emlékévben. Ballai Zoltán Ferenc, az Erdélyi Református Egyházkerület előadótanácsosa a Krónikának kifejtette: a Kárpát-medence mind a tíz református egyházkerülete, köztük a két romániai is készül önálló és közös programokra, megemlékezésekre. Ezek egy része egymáshoz kapcsolódik, ugyanakkor arra is figyeltek, hogy ne szervezzenek egyidőben több rendezvényt, hanem inkább minél több eseményen való részvételre buzdítsák az érintetteket.

Az emlékév megnyitóját az Erdélyi Református Egyházkerület január 14-én, a marosvásárhelyi Kultúrpalotában sorra kerülő Égjen a láng keresztyén zenei fesztivál keretében tartja. Kiemelt eseménynek számít az ünnepi közgyűlés, a nyár folyamán tartandó jubileumi lelkészszentelés, illetve a lelkészi eskük ünnepélyes megerősítése, szeptemberben pedig Kolozsváron átadják a felújított Protestáns Teológiai Intézet, valamint további öt tanintézet korszerűsített épületét. A kincses városban avatják fel az emlékév keretében Szász Domokos püspök szobrát, a Bocskai téri Erdélyi Református Múzeumban pedig a reformációról szóló kiállítást lehet majd megtekinteni. Ezenkívül közös ünnepi zsinatra készül a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház, valamint a két romániai, az Erdélyi és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület – a rendezvény időpontjáról még egyeztetnek.

Támogatási pályázatot hirdetnek

Ballai Zoltán Ferenc arról is beszámolt: nemcsak közösen, hanem külön-külön a tanintézetek, a kollégiumok, a lelkészek is készülnek az emlékévre. Az egyházkerület igyekszik segíteni, ezért pályázatot hirdetnek, összesen 50 ezer eurót fordítanak a kisebb gyülekezetek, iskolák rendezvényeinek támogatására. „Folyamatosan zajlik az ötletelés, biztosan lesznek a reformáció témája köré épülő vetélkedők, koncert- és tárlatsorozatok, zarándokutak. Szeretnénk erősíteni a testvérgyülekezeti kapcsolatokat is" – magyarázta az előadótanácsos.

A tervek szerint óriásplakátokon egész Romániában két nyelven hirdetik majd Luther Márton 95 tételét, bibliai igével alátámasztva. Ballai Zoltán Ferenc azt is megosztotta: az 1896-os magyarországi erdőtörvény rendelkezéseinek mintájára minden közösségben a lehetőségekhez mérten 500, 50 vagy legalább 5 gyümölcs- vagy más típusú fát ültetnek, ezzel megvalósulna a gyülekezeti földek erdősítése is.

A Partiumban is gazdag évnek néznek elébe: a Király­há­gómelléki Református Egyházkerület mind a kilenc egyházmegyéje külön-külön is szervez megemlékezéseket. Többségükben egy-egy, a reformációhoz kötődő történelmi személyiség előtt tisztelegnek: a nagykárolyiak például Károli Gáspár bibliafordítóra, az erdődiek a reformációt először elfogadó és felpártoló főúrra, Drágffy Gáspárra emlékeznek, és emlékhetet tartanak Kölcsey Ferenc tiszteletére is – tudtuk meg Csűry István püspöktől.

Kiemelt rendezvénynek számít a magyar református egység napja, amelyet 2017-ben Nagyváradon ünnepelnek meg. Csűry emlékeztetett: a rendezvényt 2009 óta minden évben a május 20-ához legközelebb eső vasárnap tartják, egy nappal korábban, szombaton pedig az Egység fesztivált rendezik meg. Ezúttal Nagyvárad felújított várában kerül sor a kétnapos rendezvényre, amelyre az egész Kárpát-medencéből több mint tízezer résztvevőt várnak. „Nagyvárad földrajzilag a Kárpát-medence mértani középpontja, bárhonnan ugyanannyi idő alatt elérhető, másrészt mindig is Magyarország stratégiai városa volt" – magyarázta a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke.

A múltra emlékeznek, de a jövőre is gondolnak

Csűry István hangsúlyozta: nem tagadják meg a római katolikus örökséget, hisznek az egyetemes Anyaszentegyházban, éppen ezért a rendezvényeik központi gondolata az Őrizd a várat! – ezzel egyrészt a múltra utalnak, Szent István és Szent László örökségére, illetve az 500 évvel ezelőtti eseményekre, de arra is felhívják a figyelmet, hogy a jövőért felelősséggel tartozunk.
A püspök arra is kitért: Szatmár környékén az elmúlt időszakban négy középkori templomot restauráltak, a projektet Nagyvárad fele haladva folytatják, a műemlék-felújítás így az emlékév része lesz. Hozzátette: az emlékév október 31-én zárul, a zárórendezvényt Budapesten tartják, az egyházkerületnek ugyanakkor mind a 300 gyülekezete saját ünnepséget szervez.

Előadásokat, szimpóziumokat, ifjúsági rendezvényeket szervez, és tematikus könyveket is kiad a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház az emlékév keretében – nyilatkozta a Krónikának Fejér Olivér püspöki titkár. A gyülekezetek egyenként is gazdag programkínálattal készülnek. Az 500. évforduló témájára fűzik fel az évi közgyűléseket, a három egyházmegye pedig közösen szervez Brassó környékén többnapos találkozót. A nyári országos ifjúsági táborban a reformáció lesz a téma, amelyet felszabadultabb, fesztelenebb megközelítésben taglalnak.

Fejér Olivér rámutatott: idénre tervezik a liturgia megreformálását, és az énekeskönyvet is megújítják év végéig. A karácsony előtti, adventi időszakban Kolozsváron szervezik meg az északnémet, dán, szlovák és magyarországi testvéregyházakkal a záróünnepséget.

Az unitáriusok szintén ünnepelnek

Január 13-án a Magyar Unitárius Egyház is megünnepli a vallásszabadság napját, megemlékeznek a reformációról – mondta el lapunknak Bálint Benczédi Ferenc püspök. Mint kifejtette: mindegyik unitárius gyülekezet, intézmény szervez programokat, ünnepi istentiszteleteket, és ünnepi lelkészszentelésre is sor kerül. A püspök hangsúlyozta: a megemlékezéssorozat 2018-ban éri el csúcspontját, hiszen akkor lesz 450 éve, hogy 1568-ban az erdélyi rendek a tordai országgyűlésen törvénybe iktatták a szabad vallásgyakorlatot, az unitárius egyház pedig akkortól számítja megalakulását.

[Forrás: Krónika]
Címkék: reformáció
Impresszum