Több téves következtetésre jutott a romániai magyar nyelvű oktatást illetően egy uniós tanulmány. Sógor Csaba szerint az a megállapítás rugaszkodott el a valóságtól leginkább, mely szerint a romániai magyar nyelvű oktatás legfontosabb eredménye, hogy a tanulmányaikat magyar nyelven végző diákok Magyarországon munkát tudnak vállalni.Az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának (CULT) indítványozására nemzetközi szakértők vizsgálták meg az európai kisebbségi nyelvű oktatás helyzetét. Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő nagyon fontosnak tartja, hogy egyáltalán elkészült egy ilyen tanulmány, hiszen hosszú évek óta igyekeznek a kisebbségi nyelvű oktatás problémájára irányítani az uniós döntéshozók figyelmét. „A nyelvi kisebbségek az EU népességének mintegy 10 százalékát teszik ki, tehát 40-50 millió kisebbségi nyelvhasználóról beszélhetünk. Az oktatási törvények azonban tagállami hatáskörbe tartoznak, ezért ütközünk folyamatosan akadályokba” – magyarázza az EP-képviselő, aki szakmai szempontból véleményezte a szóban forgó uniós tanulmány Romániára vonatkozó részét.

 

Sógor felhívta a CULT-szakbizottság figyelmét a tanulmányban szereplő téves következtetésekre, hibás megállapításokra, ugyanakkor a valós helyzet tényszerű ábrázolása érdekében kiegészítéseket küldött a dokumentumhoz. A tanulmány egyik bekezdése szerint a Romániában tanulmányaikat magyar nyelven végző diákok főként Magyarországon tudnak munkát vállalni, ennek oka pedig a tanulmány szerint a román nyelv alacsony szintű ismerete, ezzel azt sugallva, hogy jobb lenne a romániai magyarok számára, ha mindent román nyelven tanulnának! „Jeleztük, hogy ez a következtetés egyáltalán nem helyes, hiszen a román nyelv megfelelő módon történő tanítása az oktatási rendszer feladata, a hiányosságok pedig abból fakadnak, hogy a románt anyanyelvként tanítják a magyar gyerekeknek, nem pedig környezeti vagy második nyelvként, ahogy az érvényben lévő közoktatási törvény előírja” – magyarázta a képviselő. (Sajnos a romániai magyar fiatalok egyharmada már így is eleve román nyelven végzi tanulmányait, román tanintézetekben, ami az egyik legerősebb asszimilációs tényező.)

 

Sógor Csaba úgy véli: hibás, elnagyolt és veszélyes következtetés, hogy a magyarul tanulók csak Magyarországon vagy az „enklávéban” (Székelyföldön) tudnak érvényesülni: „Ez nevetséges leegyszerűsítés, amelyre rengeteg ellenpélda van, ez nem adhatja egyetlen, a témában megjelenő uniós dokumentum alapját sem.”

 

A tanulmány többek között tévesen írja le azt is, hogy mely egyetemeken tanulhatnak anyanyelvünkön a magyar kisebbség tagjai, egyáltalán nem tesz említést a Babeș-Bolyai Tudományegyetemről, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemről, illetve a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemről. Sógor Csaba pontosítást és kiegészítést kért: „Ez a három intézmény a 2011/1-es oktatási törvény értelmében multikulturális egyetemként van meghatározva. Ez többek között azt is jelenti, hogy kötelesek külön szervezeti egységben kezelni a magyar nyelvű oktatást. Azt kértük, foglalják bele, hogy a MOGYE-n ez a mai napig nem történt meg, vagyis nem tartják be a törvényt!”


Az EP-képviselő reményét fejezte ki, hogy az Európai Parlamentnek lesznek további kezdeményezései ezen a téren, és sikerül a romániai magyar nyelvű oktatás kapcsán a gyakorlatban létező problémákra a valóságnak megfelelően rámutatni.

Impresszum