Az erdélyi magyar ifjúsági szervezetek idén is megfogalmazták a 12 pontot, amelyet a kolozsvári március 15-i megemlékezések rendjén a volt Biasini szálló előtt olvasnak fel.

MIT kíván az erdélyi magyar ifjúság?1. Szabad sajtót és a magyar értelmiségiek aktív részvételét közös jövőnk formálásában!


2. Erdélyi magyar nemzetpolitikát, felelősen döntő politikusokat!

A nemzeti minimum mentén megvalósuló érdekérvényesítést

3. Nemzeti jelképeink és szimbólumaink szabad használatát!


4. Élhető mindennapokat és tervezhető jövőt a vidéknek!

A mezőgazdaság kiemelt támogatását. Az erdélyi falvak elsorvasztásának azonnali megszüntetését.

5. Nemzeti értékeinket védő szociális politikát!

A gyermekvállalás, a nagycsaládosok, az otthonteremtés, az otthonmaradás intézményes támogatását. 

6. Erdélynek önálló gazdasági, szociális és kulturális intézményeket!

Az európai regionalizmus elvének és gyakorlatának megfelelő erdélyi közigazgatást.

7. Felekezeti egyenlőséget!

Az egyházak közötti megkülönböztetés felszámolását.

8. Anyanyelvű oktatást és anyanyelvű misét a csángóknak!

A csángók beolvasztását célzó állami és egyházi intézkedések azonnali megszüntetését, az anyanyelvi jogok tiszteletben tartását. 

9. Teljes vagyon-visszaszolgáltatást!

Az egyéni és közösségi javak teljeskörű visszaszolgáltatását. Ahol ez már nem lehetséges, valós kárpótlást. Az egyházi javaink és értékeink azonnali visszaszolgáltatását. 

10.  Teljes körű állami magyar nyelvű oktatást!

Az óvodától az egyetemig.

11. A magyar nyelv Erdélyben az állami közigazgatás hivatalos nyelve legyen!

Egy településen vagy egy tájegységen élő történelmi nemzeti közösség nyelve legyen egyenrangú a hivatalos állami nyelvel. Esélyegyenlőséget az állami közigazgatásban.

12. Önrendelkezést az erdélyi magyaroknak!

Követeljük Székelyföld területi autonómiáját és Erdély más vidékein élőknek a lehető legszélesebb körű önrendelkezést, kulturális és közösségi autonómiát!

Aláírók:

Magyar Ifjúsági Tanács (MIT), Erdélyi Magyar Ifjak (EMI), Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ), Kolozsvári Megyei Magyar Diák Tanács (KMDT), Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum (KIFOR),  Ifjúsági Keresztény Egyesület (IKE), Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ)

Impresszum