Klaus Iohannis elnök aláírta azt a törvényt, amely lehetővé teszi egy különleges, a lefoglalt vagyon gondozásával és potenciális értékesítésével megbízott hivatal létrehozását.Szintén az újonnan létrehozandó hivatal (Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate) feladata lesz egy adott ügy tárgyalási időszakában a lefoglalt vagyon kezelése. Az intézet élére az igazságügyi miniszter nevez ki egy jogi végzettséggel rendelkező igazgatót, a megbízatás pedig négy évre szól, személyenként két teljes mandátum vihető ki. 

Habár a törvénytervezet a román viszonyokhoz képest szigorú pártfüggetlenséget írt elő – az intézmény vezetője visszamenőleg öt évig nem lehetett tagja egyetlen pártnak sem – a honatyák végül úgy döntöttek, hogy a pártfüggetlenség csak a kinevezés pillanatától kell teljesüljön.

Az intézmény legszembeötlőbb feladata a bírósági döntés által végérvényesen lefoglalt vagyon (ingatlanok) állami tulajdonba vétele, majd elosztása. Az értékesítést akár önkormányzatok is kezdeményezhetik, az így keletkezett forrásokat pedig egy kvóta alapján elosszák az állam egyes minisztériumai között.

[Forrás: Adevărul]

Impresszum