A román állami hírügynökség, az Agerpres jelentésére hivatkozva még az erdélyi magyar sajtó egy része, sőt a gyakran mindenre kritikátlanul ráharapó magyarországi média is azt adta hírül az elmúlt órákban, hogy befejeződött a nagyváradi vár hat éve tartó felújítása. Ami nem igaz.A romániai közállapotokat beszédesen jellemzi ez az eset is: a hivatalosságok képesek voltak egy nyilvánvaló hazugsággal előállni azért, hogy leplezhessék önnön inkompetenciájukat, hozzá nem értésüket, trükkös elszámolásaikat. A nagyváradi önkormányzat 2009-ben, majd 2012-ben nyert támogatást a 15 hektáron elterülő vár felújítására. Az összesen 87,86 millió lej értékű felújítási projekthez 66,31 millió lejt az Európai Unió biztosított, s csupán a fennmaradó húszmilliót kellett az elöljáróságnak előteremtenie. (Külön cikket érdemelne, hogy ezt milyen úton-módon tette, és kinek mennyi jutott belőle. Miként az is, hogy az uniós támogatást hogyan költötte el.) Mivel határidőre kellett elszámolni az elköltött külföldi támogatással, s a határidő ez év végén jár le, a városháza illetékesei már tegnap siettek eldicsekedni a munkálatok elkészültével.

Számadatok sorával próbálta az elöljáróság megtömni a sajtósok fejét és elterelni a figyelmüket, de a technikai adatok mögül kiviláglik: csupán a várban található épületek és terek rekonstrukciójára futotta a pénzből és az időből, no meg közüzemi beruházásokra, hogy az épületek használhatóvá váljanak télen-nyáron egyaránt. Ugyanakkor a vár öt bástyájából csak kettő vált többé-kevésbé hasznossá, a vársánc is csak részlegesen.

A hétfői kampánybemutatón hangzatos öndicséretek és ígéretek, remények és álmok hangzottak el, csak félszájjal ismerte be az elöljáróság: a vár majd csak jövőre válik látogathatóvá a turisták számára, de kétséges továbbra is, hogy teljes egészében-e. Mert bár az erődítményt még elkészülte előtt „birtokba vették” a váradiak, több rendezvényt is tartottak már itt az egyes megnyitott épületekben és tereken, de teljes egészében még egyszer sem sikerült felkínálni a publikumnak. Napjainkba is zajlik itt az úgynevezett karácsonyi vásár, de csak a főkapun át megközelíthető téren, az ötszögű, sarokbástyákkal körülvett vár kétharmadnyi rész le van zárva.

A nagyváradi Közép-Európa egyik legjobban megőrzött olasz reneszánsz stílusban épített vára, 1570–1618 között nyerte el mai formáját, 1660-ban török uralom alá került, az önálló Erdélyi Fejedelemség megszűnte után pedig a Habsburg-birodalom, majd a Monarchia katonasága birtokolta. A kommunizmus idején tömbházakkal körbeépített épületegyüttest szintén a hadsereg használta, a kilencvenes évek elején került önkormányzati tulajdonba, de a renováláshoz csak 2010-ben fogtak hozzá, az Európai Unió forrásainak felhasználásával. Egy ma reggeli rádióhír szerint az önkormányzat állta a teljes költségeket, ami – mint láttuk – nem felel meg a valóságnak.

Impresszum