Alternative content

Get Adobe Flash player

A kormány 2016-os költségvetésében nem különítettek el pénzt templomok építésére, a döntés nem mindenki tetszését nyerte el. Ennek ellenére, úgy tűnik, az ortodox egyháznak megvannak az anyagi lehetőségei, a Kovászna megyére vonatkozó tervek között a Kovászna és Kommandó közigazgatási területére építendő létesítmények is szerepelnek.

Ortodox templom Kovásznán
Ortodox templom Kovásznán


Kovásznán kolostort is magában foglaló szerzetesi központot, Kommandón vakációs házat építenek. Mindkét tervet Kovászna és Hargita Megye Ortodox Püspöksége kezdeményezte. A két létesítmény a Kommandóról Ölvesbe vezető út mentén épül meg. Lényegé­ben egy intézményt alkotnak majd, csupán az út választja el őket – ugyanis annak bal oldala Kovászna belterülete, jobb oldala pedig Kommandóé. 

Kovászna Kommandó melletti „negyedében” 1996-ban kezdődtek el az építkezések. Vajnafalvi polgárok több házat húztak fel engedély nélkül. A kovásznai polgármesteri hivatal és a megyei tanács sokáig nem tudott megegyezni abban, hogy kinek kell eljárnia a jogsértők ellen. A problémát huszárvágással oldották meg: a közel 50 hektáros részre elkészítették az övezeti területrendezési tervet (PUZ), a körzet belterületté vált. A terv szerint ide a tájba illő hétvégi házakat lehet építeni.
Az új helyzetet kihasználva egy kovásznai cég megvásárolta egy kommandói illetőségű polgár teljes birtokát – ez részben kommandói, részben kovásznai területen fekszik. A 13 hektárt felparcellázta, majd hétvégi házak építésére eladta. Egy parcellát az ortodox egyház számára ajánlottak fel, nem tudni, adományként-e, szimbolikus összegért-e vagy valós értékének az árán. Ide épül most az ortodox kolostor és a vakációs ház.

A jelenlegi területrendezési terv nem teszi lehetővé kolostor építését a körzetben, így a püspökség ennek megváltoztatását kérte. Már megtették az első lépéseket a környezetvédelmi hivatalnál, ahol úgy látták, nem szükséges környezetvédelmi engedély kibocsátása. A módosítást Kovászna helyi tanácsának kell elfogadnia, miután az urbanisztikai bizottság jóváhagyta azt. A városházán még nem tárgyaltak az igényről, Kommandón nem is tudnak az üdülőház építésének tervéről.

Kommandón 2000-ben erősítették meg az ortodox jelenlétet, december 12-én felszentelték a falu fából készült, Keresztelő Szent János védelmébe ajánlott görögkeleti templomát. Az ortodox egyházi írások szerint a világháborúk közötti időszakban már állt Kommandón egy görögkeleti kápolna, amelyet 1940-ben a magyarok romboltak le. 2013-ban a Gyurka-részen állítottak ortodox fakeresztet. 2014. július 22-én egyszerre három fakeresztet is szenteltek a község körzetében: egyet a faluban, egyet a Nagy-Bászka völgyében, a Mikában lévő erdészháznál, egyet pedig a Szloboda erdőrészen. 

A 2011-es népszámlálás adatai szerint Kommandó összlakossága 1006 fő, 52-en vallották magukat román nemzetiségűnek, 55-en ortodox vallásúnak.
Címkék: Kovászna, Kommandó
Impresszum