Már a címe is szándékos megtévesztésre és félrevezetésre utal annak a – dokumentumnak egyáltalán nem nevezhető – filmnek, mely Autonómia és petárdák elnevezés alatt került fel a Youtube videomegosztó portálra 2016. szeptember 27-én.Megtekintve pedig kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy forgatásának egyetlen célja az újabb magyarellenes hullámok gerjesztése. Ennek érdekében pedig titkosszolgálati módszereket és eszközöket is bevetettek.

 

A filmben hemzsegő súlyos csúsztatások közül az autonómia-mozgalomnak a terrorizmussal és szeparatizmussal való összemosása a legfelháborítóbb. És hogy ezt elérjék, a legkörmönfontabb rágalmaktól sem riadtak vissza. Az ezeréves magyar határok visszaállításáért küzdő Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) például nemcsak az autonómia zászlóvivőjeként került bemutatásra, hanem vérszomjas terroristák gyülekezeteként is. Egy olyan csoportosulásként, melynek tagjai titkos táborokban szövögetik aljas terveiket, illetve részesülnek katonai kiképzésben.

 

Ördögi állítások ezek, mert elhangzásuk után a jámbor nézőben sajnos már fel sem merül, hogy vajon Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt valóban rajtakapták egy súlyos merénylet előkészítésén? Ráadásul az autonómia békés eszközökkel történő kiharcolását felvállaló Székely Nemzeti Tanácsot, valamint az Erdélyi Református Egyházat és annak püspökét is a már általuk megbélyegzett HVIM állandó partnereként azonosítják.

 

A látottak után világossá válik, hogy a két nemzet viszonyára fölöttébb káros indulatokat ezúttal is Magyarország, a magyarság és ezen belül a székely nép befeketítésének szándékával szítják. Természetesen nem véletlenül, hanem egy jól meghatározott cél: az autonómia-mozgalom veszélyforrásként való feltüntetése, és ezzel szalonképtelenné tevése érdekében. És mindezt nagy hozzáértéssel, a hitelesség látszatának fenntartása mellett teszik, így sikeresen megtévesztvén a jóhiszemű, de az erdélyi valóságot nem ismerőket. Éppen ezért a magyar pártok, egyházak és szervezetek képviselőinek maradéktalanul tiltakozniuk kell az illetékes hazai és nemzetközi fórumokon a minket ért újabb támadás ellen.

 

 Bedő Zoltán

(Székely Hírmondó)

Impresszum