Nyilatkozatot tett közzé Margit koronahercegnő, Mihály román király elsőszülött lánya, amelyben arra hívja fel a figyelmet, hogy a civil társadalomnak őrködnie kell az intézményes hatalom rendeltetésszerű használata érdekében.A Mihály király sajtóirodája által kiadott közleményben a koronahercegnő azt írja: az elmúlt években megtapasztalhattuk, hogy a demokrácia nincs egyszer és mindenkorra védett helyzetben, hanem a társadalomnak nap mint nap ki kell harcolnia a szabad jövőhöz való jogát. „Felemelő látvány, ahogy a románok megőrzik az elvekért és eszmékért folytatott harc nemes hagyományát” – vallja Margit hercegnő, aki szerint a romániai társadalom választás elé került. 

„Eltévelyedésünknek nem pusztán politikai okai vannak. A hatalom önkényes gyakorlásának szokása egyik generációról a másikra öröklődött történelmünk sok évtizedén keresztül. Ennek a szomorú ténynek nincs köze a választásokhoz, sem a hatalomváltáshoz. A magas tisztségbe kerülő emberek gyakran abban a meggyőződésben élnek, hogy az intézmény alárendelése az éleselméjűségüket bizonyítja, és hogy az erkölcs a gyengék osztályrésze” – fogalmaz a román trón eszmei örököse, hozzátéve, hogy a kommunista diktatúra rányomta bélyegét a társadalom mentalitására. 

„A törvénytisztelet nem elméleti kérdés, hanem magán- és közösségi életünk mindennapi része. Az Alkotmányt, a törvényeket, a hagyományokat nem azért kell tisztelnünk, nem azért kell erkölcsi elveink szerint cselekednünk, mert arra szólítanak fel minket európai vagy transzatlanti partnereink, hanem önmagunkért és családunkért” – írja Margit hercegnő, reményét fejezve ki, hogy a román államot olyan emberek fogják szolgálni, akik 'tisztelik saját magukat'. 

[Agerpres]
Impresszum