A szlovák értelmiségiekhez hasonlóan, a Román Akadémia illusztris tagjai is találtak maguknak egy mumust, amitől félteni kell a román egységet, nemzeti öntudatot. Ki gondolná, hogy e mögött is a magyarok állnak? És persze az oroszok, akik már a spájzban vannak.

Szolgálják a nemzetet
Szolgálják a nemzetet


A „legszebb” ceaușescui időket idéző, a globalizáció káros hatásait ostorozó és az autonómia elleni fellépésre ösztönző, nacionalista hangvételű felhívást tett közzé a Román Akadémia nyolcvannégy  tagja, amelyben az állami szervekhez és egyben az egész román néphez fordulnak az ország területi épsége és a román nemzeti identitás megvédése érdekében.

A Victor Voicu, Ioan-Aurel Pop és Gheorghe Păun  által kezdeményezett nyilatkozat aláírói között ott van Nicolae Breban, Eugen Simion, Mariana Nicolesco, Dumitru Radu Popescu és Dan Berindei is.

„Mivel aggasztónak tartjuk a Románia regionalizálására vagy az alkotmánnyal és az európai integrációs tendenciákkal ellentétes, gazdasági, szociális és életminőségi szempontból teljesen kontraproduktív etnikai alapú enklávék létrehozására irányuló törekvéseket, határozottan állást foglalunk ezen próbálkozások ellen, és kiállunk a nemzeti identitás, szuverenitás és egység mellett” - olvasható a dokumentumban.

Az aláírók – köztük a temesvári magyar Vékás László –  felhívják az állami hatóságok figyelmét: legyenek résen, és lépjenek fel minden, a nemzeti identitás, illetve Románia szuverenitása és területi épsége elleni „diverzió és agresszió” ellen, ha pedig törvénysértés történik, azt büntessék meg.

Román történelem, zavaró kisebbségek nélkül
Román történelem, zavaró kisebbségek nélkül
„Ezen törekvésünkben felszólítjuk az egész román népet, e föld minden lakóját, különösen pedig az értelmiségieket, hogy járjanak elöl a bölcsesség és hazafiság jó példájával, és álljanak mellénk” - áll a felhívásban.

A dokumentum időzítése – szerdán keltezték – valószínűleg nem véletlen. A kormány és médiája a büntető törvénykönyv módosítását szolgáló sürgősségi kormányrendelet ellen zajló tömegtüntetések kapcsán ugyanis folyamatosan azt sulykolja, hogy azokat külföldről pénzelik. Soros György az egyik fő mumus, aki szerintük finanszírozza az államrend megbontására irányuló tüntetéseket, de azt is sejteni engedték, hogy Erdély elszakítását célzó orosz-magyar összeesküvésről van szó. 

[Forrás: Foter.ro]


Impresszum