2017. február 23. / 13:58

Felhívás együttünneplésre

A Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete együtt szeretne ünnepelni mindenkivel március idusán, még az RMDSZ-szel is.

Szacsvay Imre nagyváradi szobra
Szacsvay Imre nagyváradi szobra


A Szabad március 15-e Nagyváradon című felhívásban nem nevezik meg a kezdeményezők az RMDSZ-t, de egyértelmű az utalás, hiszen a román parlamenti pártként működő alakulat az elmúlt években mindig igyekezett kisajátítani az ünneplés alkalmait és tereit a Körös-parti nagyvárosban.

De lássuk, hogyan szól a közlemény: „Az Erdélyi Magyar Néppárt, mint minden évben, idén is tisztelettel emlékezik nemzeti ünnepünkön, március 15-én őseinkre, hőseinkre. Ahogyan az eddigiekben, az idei ünnepi megemlékezés fő rendezvényére Szacsvay Imre mártír országgyűlési jegyző Ezredévi emléktéri szobránál kerül sor, 17 órás kezdéssel. Az eddigiektől eltérően az ünnepség főrendezvénye a Szent László téren kezdődik hagyományőrző néptánccsoportok fellépésével. Idén először magyar dal és tánc fogja tehát ünnepre hívni Nagyvárad polgárait a város főterén, majd együtt vonulunk át Szacsvay Imre szobrához.”

A továbbiakban az összefogásról beszélnek az EMNP helyi vezetői: „Nemzeti ünnepünknek, a magyar szabadság napjának új lendületet, frissességet kell adnia, a jövendőben való bizodalmat kell erősítenie. Éppen ezért méltón és szabadon kell 1848 tavaszának sorsdöntő pillanataira és hőseire emlékeznünk. Ez mindannyiunk, az egységes magyar nemzet közös ünnepe, összetartozásunk, a haza újjászületésének jelképe. E gondolatok jegyében kérünk és hívunk valamennyi váradi magyar polgárt, a civil szervezeteket és történelmi egyházainkat, vállaljanak részt a szervezési feladatokból, legyenek jelen és tegyük valóban közös ünnepé a 2017-es esztendő március 15-éjét. Külön felhívással és kéréssel fordulunk a magyar politikai alakulatokhoz, tegyék félre szervezeti érdekeiket, emelkedjenek felül vélt vagy valós sérelmeiken, és engedjék, hogy együtt ünnepeljen Nagyvárad teljes magyarsága. Éppen ezért képviselőiket is szeretettel várjuk a 17 órától kezdődő ünnepi megemlékezésre.”

Impresszum