Alternative content

Get Adobe Flash player

A Csíki Játékszín közelében felhúzott székely- és városzászlókat is el kell távolítani – döntött a magyarellenes Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) kérését elfogadva a Hargita Megyei Törvényszék. Az elsőfokú ítélet ellen fellebbezni lehet a Marosvásárhelyi Ítélőtáblánál.Még egy perben döntött a Hargita Megyei Törvényszék az ADEC javára, amely a tavaly szeptemberben benyújtott keresetlevelében azt kérte, hogy a Csíki Játékszín közelében zászlórudakra felvont székely lobogót – a keresetlevél szóhasználata szerint „a területi szeparatizmus jelképét” – és a városzászlót távolítsák el. A törvényszék elutasította az alperes csíkszeredai polgármester érveit, akárcsak azt a kérést is, hogy a panaszost bírságolják meg. Ugyanakkor az egyesület kérésének megfelelően arra kötelezte a polgármestert, hogy mindkét zászlót távolítsák el, elutasítva egyúttal Füleki Zoltán alpolgármester magánszemélyként benyújtott perbe avatkozási kérését is.

A zászlók levételét a 2001-ből származó 1157-es kormányhatározat, illetve az 1994-ből származó 75-ös törvény előírásaira alapozva kérték, kiemelve, hogy más országok lobogóit csak román zászlóval együtt, hivatalos látogatások, ünnepségek, nemzetközi fesztiválok alkalmával szabad kitűzni.

„A törvényes előírások szerint a hatóságok és intézmények székházaira kötelező kitűzni Románia zászlaját, és ki lehet tenni az Európai Tanács zászlaját is. Az említett jogszabályokban szereplő felsorolás korlátozó jellegű, és ebből az következik, hogy semmilyen más zászlót nem lehet kitűzni közterületen vagy hivatali épületre. A törvényes előírások csak egyes zászlók kitűzésére vonatkoznak, megtiltva ezzel mások kitűzését, függetlenül attól, hogy államok vagy szervezetek zászlóiról van szó. Romániában egyetlen személy vagy szervezet arra vonatkozó joga sem ismert, hogy középületre tűzzön ki egy általa elfogadott, sajátos jelképet hordozó zászlót” – olvasható az egyesület érvelése a keresetlevélben, amelyet a Hargita Megyei Törvényszék bocsátott rendelkezésünkre.

Amennyiben a most meghozott ítélet jogerőre emelkedik, és végre kell hajtani, Csíkszeredában nem marad közterületen vagy közhivatali épület homlokzatán, illetve tanácsteremben székely zászló. A Dan Tanasă vezette egyesület által indított perek nyomán a zászlókat le kellett venni a megyeháza tetejéről, bejáratától, illetve nagy tanácsterméből, a városháza tanácsterméből, a Szabadság térről, és nemsokára a városháza homlokzatáról is el kell távolítani. Hasonló sors vár a város két fehér és egy piros sávot, valamint három nefelejcset megjelenítő lobogójára is.

[Székelyhon]
Impresszum