2013. szeptember 22. / 20:20

A maraton folytatódik

Már nem magányosan, hanem Péter Taierling és még két, székely zászlóval is felszerelkezett kézdivásárhelyi MINTA tag és Johann Taierling, kézdiszéki EMNT elnök kíséretében vágott neki a Székelyföld autonómiájáért vállalt maratoni futássorozat 7. napjának Juhos Gábor, és indult el Torjáról, a Vargaváros irányába.Ennek Bálványosfürdő felőli bejáratánál több tucat, székely és Árpád sávos zászlót lengető személy, köztük az EMNT, MINTA és 67 Vármegye Mozgalom tagjai csatlakoztak hozzá. Idős és fiatal, felnőtt és gyermek együtt szaladt a város központjában álló református templomig, egy biztonságos székely jövő megteremtése érdekében.

A sportoló által minden, általa érintett településen elültetendő fenyőfa csemete földbe helyezésére már szemerkélő esőben került sor, a templomkert egy védett szögletében, majd Beder Imre helybéli református lelkipásztor megáldotta a fácskáját és a Református Nőszövetség, valamint az eseményre összeverődött fiatalok népes táborával együtt imádkozott a székely szabadságért. Ezt követően Bardócz Csaba, ikafalvi ref. lelkész, az EMNT székelyföldi elnöke szólt a hit és meggyőződés erejéről, s hintette el a remény magvait a szép számban összegyűlt hallgatóság soraiban. A székely himnusz eléneklése és a főtér kétszeri körbe szaladása után, Kovászna felé hagyta el a várost, a kis híján húsz tagúra bővült lelkes csapat.

Szentkatolnán és Imecsfalván magánemberek fogadták be udvarukra, a világi, s egyházi elöljárók közönye miatt a központból kiszorult fenyőfa csemetéket, a székely jövő reményébe vetett hit jelképeit és vendégelték meg a változást hirdető kocogókat. A déli harangszó megkondulásakor ezúttal Imecsfalván került sor a székelyföld lakóiért, Gábor által minden délben elmondott imára. Zabola határában gyümölccsel és ásványvízzel fogadta a székely szabadság hirdetőit, a Szabó Tünde, Orbai széki EMNT elnök által vezetett népes küldöttség, majd a ref. vártemplom kertjének tövében, itt is sor került a Hargitáról származó fácska elültetésére.

Az egyre tömöttebben hulló eső ellenére, innen már nem csak futókból, hanem autókból is álló karaván csatlakozott az értünk és a mi szabadságunkért szaladó távfutóhoz, s indult vele együtt a fürdőváros felé, melynek bejáratánál székely ruhába öltözött lányok kínálták jóféle borvízzel, valamint süteménnyel őket. A központi református templom kertjében Székely Róbert ref. segédlelkész várt rájuk, és adta áldását a székely népre, s a zuhogó eső ellenére itt is elültetett fenyőfa csemetére. Kovásznától az aznapi maratoni táv végéig Sánta Imre bikfalvi református lelkipásztor kísérte el Juhos Gábort.

Pákéba már késve érkeztek, így már csak néhány helybéli tartott ki érkezésükig a továbbra is szaporán hulló esőben. A Hargita oldalában felcseperedett kis fa elültetésére szintén a templomkertben került sor, a falu nagy szülötte, Sándor József párt és egyesületalapító, politikus és gazdaságpolitikus, a magyar és román parlament egykori tagja emléktáblájának közelében.

A nap utolsó állomásán, Barátoson, Boné Barna ref. tiszteletes szintén a templomkertben fogadta, majd az ilyenkor szokásos faültetés és közös fohász után, a parókián látta vendégül az elázott és elfáradt, de lelkes küldöttséget.

Sepsiszentgyörgy Bedő Zoltán
2013. 09. 22.
Impresszum