Az EMNT által fenntartott Transylvanian Monitor összeszedte és kiadta a Romániában történt magyarellenes megnyilvánulásokat. Összesen 309 esetet rögzítettek. – Levágták a polgármesteri hivatal munkatársai azt a kétnyelvű molinót, amelyet a MOST–ACUM Mozgalom a szabad nyelvhasználatért nevű szervezet aktivistái helyeztek el Kolozsváron, a sétatéri filagóriában. A helyszín nyáron kedvelt házasságkötő hely, a mozgalom tagjai szerint a házasságot kötő magyar ajkú pároknak ugyanolyan feltételeket kell biztosítani, mint a románoknak. 2014. szeptember 2. 

– Radu Banciu, az egyik román kereskedelmi televízió szélsőségesen nacionalista műsorvezetője a székelyföldi autonómia románellenes képzetét keltette. Egy olyan rémdrámát vizionált, amelyben véresen leszámolnak majd a székely önkormányzatok mindenütt jelenvaló fogdmegjei, csendőrei, félkatonai pribékjei azokkal, akik megsértik az autonóm székely sovinizmus törvényeit és diktatúráját. 2014. szeptember 8.

 – Az Új Jobboldal nevű szélsőséges román szervezet megkapta az engedélyt az október 6-i felvonuláshoz. Az aradi 13 vértanú tábornok emlékét gyalázó, a Szabadság-szoborról többször ellenségesen nyilatkozó, a magyarokat sértegető, jobbára futballdrukker suhancokból verbuválódó tömörülés azon a napon akar felvonulást tartani az aradi városközpontban, amikor a magyarság az 1848–1849-es forradalom és magyar szabadságharc véres leverésére emlékezik. 2014. szeptember 23. 

– A szenátus szakbizottságai zöld utat adtak a helyi közigazgatási egységek saját zászlóinak elfogadásáról és használatáról szóló, a Szociáldemokrata Párt (PSD) 42 képviselője által benyújtott törvénytervezetnek. A tervezet szerint a községek, városok és megyék zászlóit kormányhatározattal fogadják el az önkormányzat javaslatára. Ott, ahol valamely kisebbség teszi ki a lakosság legalább 20 százalékát, a közigazgatási egység megnevezését az illető kisebbség nyelvén is fel kell tüntetni a zászlón. Szakemberek szerint mindez a székely zászlók ellen folyó erdélyi hadjárat része. 2014. szeptember 24. 

– Öt Maros megyei település polgármesterét perelte be Vasile Oprea, Maros megye prefektusa a székely zászló hivatali kitűzése miatt. Csíkfalva és Gyulakuta elöljárója a prefektus felszólítására eltávolította a zászlót, de a pert ennek ellenére nem szüntették be ellenük. Szováta polgármestere még nem kapta meg a keresetet, Makfalva és Erdőszentgyörgy polgármestere közölte, nem távolítják el a jelképet, és a törvényszéken próbálják megvédeni álláspontjukat. 2014. szeptember 25. 

– A Maros megyei csendőrség ezer lejes bírságot szabott ki mindazoknak a személyeknek, akik szeptember 16-án villámcsődületen fejezték ki, hogy támogatják Skócia függetlenségét. A megmozdulás igazoltatott részvevőinek az elmúlt napokban kézbesítették a bírságolási jegyzőkönyvet. A bírság indoklásában az áll, hogy be nem jelentett gyülekezést szerveztek Marosvásárhely főterén, és részt vettek a megmozduláson. A tüntetők Skócia függetlenségét hirdető feliratokat tartottak a magasba, és székely, valamint skót zászlókat lobogtattak. A csődületet negyedóra után feloszlották. A marosvásárhelyi villámcsődületen legalább ugyanannyi rendőr és csendőr jelent meg, mint tüntető, és a megmozdulás valamennyi részvevőjét igazoltatták. 2014. szeptember 25. 

– Elhallgatott történelem a kolozsvári állomáson. A kolozsvári vasútállomáson az állomásvezetőket felsoroló emléktáblán hiányzik azoknak a magyar és német intézményvezetőknek a neve, akik 1945 előtt igazgatták a központi pályaudvart. 2014. szeptember 30. 

– A marosvásárhelyi bíróság eltörölte azt a bírságot, amelyet a helyi rendőrség az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsra (EMNT) rótt ki a reklámzászlókra vonatkozó törvény alapján. A bíróság csak részben fogadta el az EMNT panaszát, amelyben a szervezet a bírságolási jegyzőkönyv megsemMonitor transylvanian KISEBBSÉGIÉS EMBERI JOGI FIGYELŐ SZOLGÁLAT 8 misítését kérte. Az alapfokon eljáró bíróság a kirótt 30 ezer lejes büntetést megrovásra enyhítette. Kincses Előd, az EMNT ügyvédje elmondta, nem tudnak igazán örvendeni a bírság eltörlésének, mert a mostani ítélet is reklámzászlónak tekinti a székelység szimbólumát. Az ügyvéd szerint nem lehet reklámzászlónak tekinteni egy több évszázados szimbólumot, és bemutatta a tárgyaláson Székely Mózes fejedelem 1603-as pecsétjének képét, amelyen a székely zászlón is megjelenő szimbólumok szerepelnek. 2014. október 8. 

– Végleges ítéletet hozott a brassói táblabíróság Sepsiszentgyörgy városzászlajáról, kimondva, hogy az törvénytelen. Antal Árpád polgármester bejelentette, hogy a strasbourgi emberi jogi bíróság elé viszik az ügyet. A sepsiszentgyörgyi városzászlót 2008-ban fogadta el a helyi önkormányzat, Kovászna megye prefektusa pedig megtámadta ezt. 2014. október 8. 

– Beperelte a marosvásárhelyi helyi rendőrséget egy holland–magyar tolmács, akit múlt év decemberében azért bántalmaztak a rendőrség székházában, mert nyelvi jogait próbálta érvényesíteni. Landman Gábor holland–magyar fordítóként egy holland újságíró számára próbált szerződéses megbízás alapján tolmácsolni az önkormányzatnak alárendelt marosvásárhelyi rendőrségen. A városi rendőrség bejáratánál azt kérte, biztosítsanak számára magyar nyelvű ügyfélszolgálatot. Amikor kérését nem teljesítették, felszólította a rendőrséget, hogy tartsák tiszteletben a román alkotmány 120. cikkelyét, amely a kisebbségi anyanyelvhasználat önkormányzatokra vonatkozó kereteit rögzíti. 2014. október 20. 

– A román köztelevízió egyik választási vitaműsorában – melyben Tánczos Barna szenátor és Gheorghe Funar is szerepelt –, miután Tánczos magyarul is köszöntötte a nézőket, Funar kijelentette, ha ő egyszer elnök lesz Romániában, nem lehet majd a lovak nyelvén megszólalni. Az RMDSZ-es szenátor Facebook-oldalán azt írta, feljelentést tesz az államfőjelölt, a volt kolozsvári polgármester ellen a Diszkriminációellenes Tanácsnál. 2014. október 23. 

– Beadvánnyal fordult az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz Szilágyi Zsolt, miután a román közszolgálati rádió választási műsorában Gheorghe Funar többször is támadta őt és a magyar közösséget. Funar egyebek mellett azt állította, hogy az 1956-os forradalmat csak a magyarok találták ki Erdély elcsatolása céljából, de azt is mondta, hogy megválasztása esetén megtiltja a románon kívül más nyelv használatát a közszolgálati médiában. 2014. október 29. 

– Ismeretlen elkövetők péntekről szombatra virradó éjszaka ismét megrongálták Csíkszereda központjában, a Szabadság téren felállított nagyméretű székely zászlót. 2014. október 26 

– Sepsiszentgyörgyön a más megyékből bevonuló szélsőséges román fiatalok ismét a magyar közösség elleni harsány tüntetésbe fordították a román nemzeti ünnepet. A román tömeg a „Kifele a magyarokkal az országból!” rigmust kiabálta. Az Új Jobboldal szélsőséges román nacionalista szervezet távolabbról érkező tagjai már vasárnap autóbuszokkal érkeztek a háromszéki megyeszékhelyre. Az Új Jobboldal jelképét és Avram Iancut ábrázoló zászlókat lobogtatva vonultak végig a városközpontban, és hangosan skandálták, hogy „Székelyföld nem létezik”, „Hargita és Kovászna román föld”, „Kifele a magyarokkal az országból!”, „A román nyelv az egyetlen uralkodó”, és hogy „Románia a románoké”. A Mihai Viteazul térre érve kifeszítették a „Magyar szeparatizmus ellen” és a „Románia nemzetállam, egységes és oszthatatlan” feliratú transzparenseket. 2014. december 1. 

 – December 1-jén, a román nemzeti ünnepen az anyanyelvhasználat jogáért küzdő Kovács Lehel István marosvásárhelyi önkormányzati képviselő két gépkocsijának szélvédőjét ismeretlen tettesek betörték. A mostani immár a harmadik olyan vandál cselekedet, amelynek a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa és családja esik áldozatául. 2012 szeptemberében a helyi magyar közösség Szent Mihály-napi bálja idején lakása ablakát dobták be kővel, 2013 februárjában pedig román nemzeti szalaggal átkötött, ürüléket tartalmazó zacskót akasztottak a háza kapujára. 2014. december 1. 

– Rosszindulatúan és alaptalanul bírságolta meg a Kovászna megyei prefektúra Kézdivásárhely önkormányzatát amiatt, hogy a város nem volt „megfelelően” fellobogózva a román zászlókkal december elsején. 2014. december 10. 

– Marius Popică prefektus ötezer lejre bírságolta a Magyar Polgári Pártot amiatt, hogy a június 4-én tartott trianoni megemlékezés résztvevői elénekelték a magyar himnuszt. Mintegy 150 ember gyűlt össze Sepsiszentgyörgyön a Kovászna megyei prefektus épülete előtt hétfőn, és tiltakozott az ellen, hogy a megye prefektusa bírságot szabott ki a magyar himnusz eléneklése miatt. A részvevők többször elénekelték a magyar himnuszt. 2014. december 15. 

– A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség hivatalból indított bűnügyi vizsgálatot fenyegetés Monitor transylvanian KISEBBSÉGIÉS EMBERI JOGI FIGYELŐ SZOLGÁLAT 9 gyanúja miatt az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsán elhangzottak miatt. A DIICOT közleménye szerint az, hogy Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a „szülőföld visszaszerzéséről” beszélt, valamint arról, hogy „visszaszerezzük a szülőföldet tégláról téglára, erdőről erdőre, épületről épületre”, valamint az, hogy Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester azt üzente Frunda Györgyön keresztül Victor Ponta miniszterelnöknek, utasítsa Kovászna megye prefektusát, hogy az ne provokálja az erdélyi magyarokat, mert ezáltal interetnikus feszültségeket okozhat, törvénybe ütközik. 2014. december 15. 

– A csíkszeredai Szabadság téren felállított székely zászló ismét vandálok áldozata lett, ismeretlen tettesek újból letépték a több méter magas vasrúdon lobogó nemzeti szimbólumot. A letépett és néhány méterrel odébb eldobott zászlón apróbb égési nyomok is felfedezhetők voltak, ami arra utalhat, hogy a tettesek megpróbálták felgyújtani azt. 2014. december 16. 

– Déván lebontották Barcsay Ákos erdélyi fejdelem emlékoszlopát. 2014. december 29-én a dévai polgármesteri hivatal utasítására lebontották Barcsay Ákos erdélyi fejdelem emlékoszlopát, miután a gyulafehérvári táblabíróság elrendelte annak eltávolítását. Az oszlopon Barcsay Ákos bronzplakettjén kétnyelvű felirat hirdette Hunyad megye főispánjának, a dévai vár birtokosának emlékét. A fejedelem nevéhez nem csupán Erdély címerének megalkotása fűződik, hanem a román oktatás támogatása is. Másfél hónappal a felállítását követően egy trikolórral felszerelt éhségsztrájkoló férfi a szobor azonnali lebontását követelte. 2014. december 29. 2015 

– Nem hangzott el magyar szó az Európa Ifjúsági Fővárosa projekt kolozsvári, szilveszter éjszakai nyitánya során A rendezvényen kizárólag román nyelvű szövegek hangzottak el, sem angol, sem magyar, sem más nyelvű köszöntés nem volt. Emellett a projekt nyitányát jelző lézershow is csak a román trikolór színeiben „pompázott”. A polgármester pedig kizárólag románul szólt a megnyitó részvevőihez. 2015. január 5. 

– Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester azt nyilatkozta, hogy az egyházak képtelenek megfelelő oktatási körülményeket biztosítani a diákoknak, és rossz a restitúciós törvény. „Úgy vélem, hogy a román parlament egyik legnagyobb hibája a nemzeti érdekeltségű épületek: iskolák, kultúrotthonok visszaszolgáltatása volt. Ezt egy becsületes kárpótlással kellett volna megoldani, sajnálatos, hogy nem ezt tették, s emiatt a tanügyben jelentős gondok vannak” – nyilatkozta a polgármester. 2015. január 9. 

– A sepsiszentgyörgyi prefektusi hivatal elé elhelyezett Székelyföld-molinó eltávolítását kéri a Romániai Magyar Demokrata Szövetség helyi vezetőitől Sebastian Cucu, Kovászna megye prefektusa. A prefektus levélben kérte Tamás Sándort, Kovászna megye önkormányzatának elnökét és Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy polgármesterét, hogy vegyenek részt január 24-én a Moldva és Havasalföld egyesülésének évfordulójára szervezett ünnepségen, és távolítsák el annak helyszínéről a korábban tiltakozásképpen elhelyezett Sic – Terra Siculorum feliratú hirdetővásznat. 2015. január 22. 

– Százötven méter hosszú piros-sárga-kék lobogóval vonultak fel Sepsiszentgyörgyön a Moldva és Havasalföld egyesülésének évfordulóját ünneplők. Közel háromszáz szélsőséges román fiatal vett részt azon a felvonuláson, amelyet az 1859-es, kisegyesülésnek nevezett román ünnep alkalmából szerveztek a székely városban. Az esemény nem volt provokációktól mentes, a felvonulók a SIC-táblát is megpróbálták eltakarni. A felvonulás kezdeményezője és egyik szervezője Cosmin C., az a román középiskolás fiú, aki piros-sárga-kék zászlóval fotózkodott a március 15-ei magyar nemzeti ünnepen a megyeszékhelyen. 2015. január 26. 

– Elutasította a nagyváradi bíróság Tőkés László keresetét, amelyben az európai parlamenti képviselő a székely lobogót reklámzászlónak tekintő és annak eltávolítására felszólító rendőrségi jegyzőkönyv semmissé nyilvánítását kérte. A volt református püspököt tavaly augusztusban szólította fel az önkormányzat rendőrsége, hogy távolítsa el EP-irodája erkélyéről a szolidaritásvállalás jeleként korábban kitűzött székely zászlót, amelyet a hatóság reklámzászlónak minősített. Az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottsága (ECRI) Romániáról szóló, 2014-es országjelentése egyébként kitér a román hatóságoknak a székely jelképeket üldöző magatartására, és felszólítja Bukarestet: alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét a jelképhasználatban. 2015. január 27. 

– A Ploiești Táblabíróság november végi jogerős ítélete érvénytelenítette a kommunizmus idején államosított Székely Mikó Református Kollégium visszaszolgáltatását az egyháznak, és felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki a visszaszolgáltatást 2002-ben elrendelő tisztségviselőkre. Monitor transylvanian KISEBBSÉGIÉS EMBERI JOGI FIGYELŐ SZOLGÁLAT 10 Az önkormányzat végleges és visszavonhatatlan bírósági végzés alapján jóváhagyta a tanintézet épületének átvételét az Erdélyi Református Egyházkerülettől, ily módon a reformátusoktól elbitorolt épület a sepsiszentgyörgyi tanács tulajdonába került. 2015. január 29. 

Címkék: magyarellenes
Impresszum