Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) a Székely Nemzeti Tanács által, október 27-re összehívott Székelyek Nagy Menetelése kapcsán kiadott közleményében a többi között arra hívja fel a figyelmet, hogy Székelyföld oszthatatlan, és tiltakozni kell minden olyan szándék ellen, ami megmaradásunkat veszélyezteti. A közlemény teljes szövege alább olvasható.Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) az erdélyi magyarság nemzeti öntudatra ébredése, szülőföldjén való maradása, megerősödése és önrendelkezési jogának kivívása érdekében végzi tevékenységét. Meggyőződésünk, hogy mindezen célok elérésének egyik legfőbb feltétele Székelyföld területi autonómiájának kivívása.

Románia kormánya régió-átszervezési tervei kapcsán figyelmen kívül hagyja Székelyföld történelmi régió mivoltát, és ellehetetleníteni igyekszik a székely önrendelkezés kivívását. Hargita, Kovászna és Maros megye más-más közigazgatási régiókhoz való csatolása teljes mértékben kisebbségi sorsa juttatná saját szülőföldjén az itt élő magyarságot, fölgyorsítva ezzel Székelyföld és egész Erdély kivándorlás és asszimiláció általi, eddig is riasztó méreteket öltő székely-magyar elnéptelenedését.

Valljuk, hogy Székelyföld oszthatatlan, és tiltakozunk minden olyan szándék ellen, ami szülőföldünkön való megmaradásunkat veszélyezteti.

Mindezek értelmében az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) csatlakozik a Székely Nemzeti Tanács által összehívott, október 27-i Székelyek Nagy Meneteléséhez. Tiltakozunk Románia kormányának régió-átszervezési tervei ellen és követeljük Székelyföld autonómiáját! Szervezetünk tisztelettel felkér mindenkit, aki belátja ezen esemény fontosságát és történelmi jelentőségét: Meneteljünk együtt Székelyföld önrendelkezéséért!


Sorbán Attila Örs,
az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) országos elnöke
Impresszum