A diplomáciai képviselet emlékeztet, a magyar állampolgárok már 2016. január 1-től igényelhették ezt az igazolványt, de eddig csak magyarországi ügyfélszolgálatoknál volt beadható a kérelem függetlenül attól, hogy az ügyfél rendelkezik-e, vagy sem állandó magyarországi lakcímmel.Az eSzemélyi olyan fényképes és biometriai azonosítót is tartalmazó okos okmány, amely a személyazonosság közhiteles igazolása mellett Európában széles körben utazási okmányként is elfogadott, és számos további funkciót is betölthet a jövőben. Az okmányra minden olyan magyar állampolgár jogosult, aki a hivatalos személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szerepel, kortól és magyarországi lakóhelytől függetlenül. Az eljárás és az okmány kiállítása ingyenes. 

A főkonzulátus tájékoztatása szerint a kérelem benyújtásához személyes megjelenés szükséges. A 14 év alatti kérelmezők esetében mindkét szülőnek is jelen kell lennie a kérelem beadásakor. Ha személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülő közjegyző előtt tett hozzájáruló nyilatkozatát, adott esetben hiteles magyar nyelvű fordítással. A kérelemhez alapvetően szükséges iratok a következők: személyazonosság megállapítására alkalmas, érvényes magyar vagy román, vagy egyéb személyazonosító igazolvány vagy útlevél és lehetőleg magyar lakcímkártya. Célszerű lehet bemutatni a honosítási okiratot, illetve – ha rendelkezésre áll – a magyar anyakönyvi kivonatokat. 

Az elektronikus személyazonosító igazolvány érvényességi ideje: 18 év alattiak esetében 3 év, 18. életévüket betöltött kérelmező esetében 6 év, a 65. életévet betöltött jogosult kérheti határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kiállítását. Az igényléshez előzetes időpontfoglalás a (+40) 264-594-300 telefonszámon vagy a kolozsvári főkonzulátus ügyfélszolgálatán (Kolozsvár, Főtér /Piata Unirii/ 23.) történik. 

Az eSzemélyiről részletes tájékoztatás található a https://eszemelyi.hu/ web oldalon, valamint tájékoztatás kérhető a hivatalos kormányzati ügyfélvonalon, Magyarországon a 1818, külföldről pedig a +361 550-1858 telefonszámon, vagy e-mailben: 1818@1818.hu A főkonzulátusi ügyintézésről a külképviselet honlapján(https://kolozsvar.mfa.gov.hu/) vagy Facebook oldalán is tájékozódhatnak az ügyfelek: https://www.facebook.com/kolozsvari.fokonzulatus/

[Forrás: kronika.ro]
Impresszum