Új tankönyvek nélkül is a speciális tanterv alapján fogják tanulni ősztől a román nyelvet az ötödikes magyar diákok, akik ugyanakkor már differenciált tételekből vizsgáznak, ezért is lenne fontos, ha a kiadványok időben elkészülnének – mondta a Krónikának Kovács Irén Erzsébet nemrég kinevezett oktatási államtitkár.Remélhetőleg elkészülnek a szeptemberi iskolakezdésre az ötödikes magyar diákok számára az új tanterv alapján kidolgozott tankönyvek. A magyar tanulók számára ez azért lenne különösen fontos, mert az általános iskolát ősszel kezdő gyermekek már speciális, kifejezetten a kisebbségi oktatás számára létrehozott tanterv alapján tanulják a román nyelv és irodalom tantárgyat. Kovács Irén Erzsébet nemrég kinevezett oktatási államtitkár a Krónikának elmondta: a tankönyvkiadási eljárás már folyamatban van, és prioritást élvez, hogy a kiadványok szeptemberre elkészüljenek, „mindenki ezen dolgozik”.

Az államtitkár kifejtette: az Országos Felmérő és Vizsgáztató Központ (CNEE) június 16-ai határidővel hirdette meg a licitet, amelyre országos szinten 141 pályázat érkezett, ebből 23-at utasítottak el, mert a tankönyvtervek nem feleltek meg a formai feltételeknek. Két-két pályázat érkezett a román és magyar könyvekre A versenyben maradt kiadványok az elmúlt hetekben minőségi ellenőrzésen estek át, az eredményeket pedig a napokban közlik. Kovács Irén Erzsébettől megtudtuk: a magyarul tanuló ötödikeseknek két tervet nyújtottak be magyar nyelv és irodalom tankönyvre, és szintén két pályázat érkezett a speciális tanterv szerint oktatandó román nyelv vonatkozásában, illetve egy tervet nyújtottak be a római katolikus valláskiadványra.

 A pályázó kiadóknak július végére kell elkészíteniük a nyertes könyvek digitális változatát, majd a tankönyveket bemutatják a tanfelügyelőségeknek, illetve a tanintézeteknek, végül pedig az iskolák által leadott rendelés alapján megkötik a szerződéseket. Az új, illetve a kifejezetten a kisebbségi oktatásban részt vevő diákoknak szóló tanterv alapján készített tankönyvek mihamarabbi kiadása azért is lenne fontos, mert az ősszel ötödiket kezdő fiatalok nyolcadikos és tizenkettedikes korukban differenciált tételekből vizsgáznak majd a képességfelmérőn és az érettségin a román nyelv és irodalom próbán. Az erre vonatkozó, az RMDSZ által benyújtott kezdeményezést nemrég fogadta el a szenátus döntéshozó kamaraként, így azt már csak Klaus Johannis államfőnek kell kihirdetnie. Az 5–8. osztályosoknak szóló új tanterv egyébként akkor is életbe lép ősztől, ha addig nem készülnek el a tankönyvek, ebben az esetben a pedagógusokra bízzák annak alkalmazását. Az elemi osztályokban folyamatosan késtek a kiadványok Az újító jellegű tantervet március közepén hagyta jóvá az oktatási minisztérium. Ebben a magyar gyerekeknek sajátos módszertan szerint tanítják a román nyelvet, az irodalomelmélet helyett a hétköznapi kommunikációra és a beszédértésre helyezik a hangsúlyt. 

 Az elemi osztályokban fokozatosan vezették be már korábban a speciális tantervet, a tankönyvkiadás körül azonban komoly problémák jelentkeztek, a gyermekek sokszor a tanév kezdete után fél évvel sem kapták kézhez a kiadványokat, így a pedagógusok kreativitásán múlt a tanterv alkalmazása. A magyar oktatási szakemberek szorgalmazták, hogy az egyes évfolyamokon egyszerre léptessék életbe az új tantervet, de erre nincs sok esély, a tanügyi reform értelmében ugyanis a román tannyelvű osztályok is évenként lépnek előre az új tantervvel és tankönyvekkel. Az ősszel ötödiket kezdő diákok lesznek így az elsők, akik a speciális tanterv alapján tanulják a román nyelvet, nyolcadikban pedig – 2022-ben – differenciált tételekből vizsgázhatnak. 

K Kovács Irén Erzsébet a Krónikának azt is elmondta: a romániai oktatási rendszerben rengeteg probléma van, ehhez még hozzáadódnak a kisebbségi oktatás sajátos gondjai, de arra törekszenek, hogy gyerekközpontú rendszert alakítsanak ki, a diák és szülei legyenek az oktatás középpontjában, eközben a fiatalok versenyképes tudást sajátítsanak el. Komoly kihívást jelent, hogy átalakulóban van az iskolai hálózat: a kis létszámú osztályok megszűnnek, illetve összevonják ezeket, ilyenkor gyorsan kell megoldást találni. Ma közlik ugyanakkor az érettségi eredményeket, a következő napokban ezeket elemzik, és igyekeznek korrekciókat bevezetni.

[Forrás: kronika.ro]
Impresszum