Kívül-belül teljes felújításon esik át, valamint új épületszárnnyal bővül a kolozsvári Apáczai Csere János Líceum. „Gyakorlatilag csak a falak maradnak, a többi minden kicserélődik” – részletezte a Krónikának a nagyszabású munkálat mibenlétét Vörös Alpár, a belvárosi tanintézet igazgatója.A régi épület felújítása márciusban elkezdődött, és múlt héten a belső udvar Gáll Gábor utca felőli részére tervezett új épületszárny alapozásához is hozzáláttak. A meglévő ingatlan teljes átalakításon esik át, a régi csempekályhákat hőközpontalapú új fűtési hálózatra cserélik, új villanyhálózatot vezetnek be, illetve internethálózattal is ellátják az épületet, mely kábeles és wifi-rendszerben is használható lesz. Emellett külső és belső homlokzatfelújításra is sor kerül, amire rég megérett az ingatlan, ugyanis  amióta visszaszolgáltatták a református egyháznak, az önkormányzat nem utalhatott ki pénzt a célra. 

A termekben a padlót és a régi falburkolatot is kicserélik, de az elkopott lépcsők és az ajtók egy része is megújul, sorolta a tennivalókat az igazgató. Vörös Alpár elmondta, régóta időszerű az új épületszárny építése is, ugyanis a népszerű belvárosi tanintézetben évtizedek óta két váltásban folyik az oktatás. „Hat éve ezt úgy sikerült megoldani, hogy a ferences kolostorban kaptunk pár termet, ahol jelenleg az elemi osztályaink működnek. De mivel ezek nem oktatási célra voltak tervezve, szükség volt egy új szárnyra” – indokolta az építkezés szükségességét az igazgató. Elmondta, az alagsorból, földszintből, két emeletből és manzárdból álló új ingatlanban 8 tantermet alakítanak ki az elemisták számára, de itt kap majd helyet a könyvtár, az olvasóterem és egy ebédlő is, illetve itt alakítanak ki új dísztermet, miután a jelenlegi régóta kicsinek bizonyul. Az új épületszárnynak év végére kell elkészülnie, és a tervek szerint januártól átköltöztetnék ide a kisiskolásokat. A meglévő ingatlan felújításával ellenben már tanévkezdésre el kell készülniük, és az „újjávarázsolt” tantermeket korszerű berendezéssel szerelnék fel, valamint a bútorzatot is megújítanák. Minden osztályterembe kerülne projektor, okostábla, illetve más modern oktatási eszközök, ezek beszerzését az iskolaalapból és a szülőbizottság támogatásával valósítanák meg, de gyűjtést is indítottak célból. „Megszólítjuk az egykori diákokat, hogy támogassák a projektet” – részletezte lapunknak Vörös Alpár igazgató. 

Az építkezési és felújítási munkálatot az ingatlan tulajdonosaként az Erdélyi Református Egyházkerület finanszírozza a magyar kormánytól pályázat útján nyert támogatásból. Az egyházkerület honlapja, a www.reformatus.ro tájékoztatása szerint Kató Béla püspök úgy nyilatkozott, hogy az egyház saját iskolahálózatának részeként tekint az Apáczaira, bár klasszikus értelemben nem nevezhető református kollégiumnak. Az egyházi elöljáró szerint a kolozsvári iskolával hétre nőtt erdélyi kollégiumaik száma, melyek sorra mind megújulnak: a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium teljes felújítása után már a végéhez közelednek a székelyudvarhelyi és kolozsvári kollégiumok javítási munkálatai, de a marosvásárhelyi kollégium és a Bolyai Farkas-líceum korszerűsítése is elkezdődött. 

A nagyszabású beruházások anyagi hátterét pályázati úton, anyaországi támogatásokból teremtette elő az egyházkerület. Kértük, és meghallgattak, támogatnak bennünket” – fogalmazott Kató Béla püspök. A Kolozsvár legjobb magyar iskolái között számon tartott Apáczai-líceumban mintegy 620 diák tanul, elemiben többnyire egy osztály működik évfolyamonként, de ősztől két első osztály lesz. Gimnáziumi szinten a képzőművészeti osztály meglététől függően – melynek indítását tavaly és egyelőre idén sem engedélyezte a tanfelügyelőség – egy vagy két, míg középiskolában három párhuzamos osztályban zajlik az oktatás.

[Forrás: kronika.ro]
Impresszum