Százezer eurós beruházással tatarozza a marosvásárhelyi Szentgyörgy (Forradalom) utcai Művészeti Gimnázium főhomlokzatát a római katolikus egyház. A felekezeti tulajdonban lévő ingatlanért a városháza több mint egyéves házbérrel tartozik.Iskolakezdésre teljesen megújul a valamikori Sancta Maria római katolikus leányiskola főépületének homlokzata. A mintegy százezer eurós befektetéssel nemcsak hogy újravakolják és -festik a külső falat: kiveszik és egyenként restaurálják a nyílászárókat, kijavítják a stukkókat, visszahelyezik a több mint százéves emléktáblát, és amennyiben a pénzből futja, a tetőtéri szoborfülkébe visszaállítják a kis szobrot. 

Korhű restaurálást ígérnek 

A tervezést végző Bakó Loránd lapunknak kifejtette: az épület eklektikus homlokzatát igyekeznek minél korhűbben visszaállítani.  Mivel az 1948-as államosítást követően a kommunista rendszer által túlságosan vallásosnak ítélt díszítőelemek zömét eltávolították, ezeket többnyire korabeli fényképek segítségével próbálják rekonstruálni. Ugyanez a helyzet az alapítóknak és építőknek emléket állító márványtáblával is. 

Itt még eredeti pompájában, magyar lobogóval
Itt még eredeti pompájában, magyar lobogóval


Az épület elkobzása után a hatalom továbbá eltüntette Fogarassy Mihály alapító püspök címerét, a második emeleti oszlopok alatt elhelyezett kereszteket, illetve a koronapárkányon lévő feliratot, amely jelezte, hogy bentlakással ellátott római katolikus iskola működik az épületben. Szintén ekkor vették le vagy falazták be a háromszögű orommezőt díszítő szobrocskát. Egyes kutatók szerint ez Jézust és a gyermekeket ábrázoló dombormű volt, mások viszont úgy emlékeznek, hogy Szűz Mária szobra állt a homlokzat felső részén. 


Marad az épület rendeltetése 

Kérdésünkre, hogy a főhomlokzat javításán kívül egyéb munkálatokat terveztek-e az idei évre, Oláh Dénes főesperes nemmel válaszolt. Mint mondta, így is nagy anyagi erőfeszítést jelent az egyház számára a restaurálás, főként olyan körülmények közt, hogy az ingatlan bérlője, a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal egyéves bérhátralékot halmozott fel. A városházával kötött szerződés alapján az egyháznak a házbér 60 százalékát kell javításokra fordítania. Ehhez képest a római katolikusok az évi – egyelőre nem létező – bevételük dupláját fordítják az egyébként régóta esedékes felújításra. 

„Bár a törvény már nem kötelez, mi a valamikor minimálisan megszabható házbért állapítottuk meg, de sajnálatos módon a városháza még azt sem fizeti. Jelen pillanatban valamivel több mint egyéves tartozást halmozott fel az állam” – közölte Bálint Géza, az egyház adminisztrátora. Szerinte ez is az egyház jóhiszemű hozzáállásáról tanúskodik, arról, hogy nem áll szándékába keresztbe tenni az iskolának, hanem annak fejlesztésében gondolkodik. 

Hozzátette: annak dacára, hogy a polgármesteri hivatal nem tartja tiszteletben a szerződés összes feltételét, az egyház hajlik arra, hogy 2023-ban meghosszabbítsa a megállapodást. Mi azt szeretnénk, ha a továbbiakban is iskola működne az épületben, elvégre elődeink is azzal a céllal építették” – szögezte le Bálint Géza. Az önkormányzat álláspontjára is kíváncsiak lettünk volna, azonban az intézmény szóvivője lapzártáig nem tolmácsolta a városvezetők nézetét. A kétemeletes, klasszikus barokk homlokzatú belvárosi iskola a 19. század végén, 1890 és ’92 között épült Fogarassy Mihály püspök és Weszely Károly prépost hagyatékából. A Sancta Maria nevet viselő leánynevelő intézetet a város főépítésze, Jelinek Antal tervezte, kivitelezési munkálatait az ismert marosvásárhelyi kőművesmester, Soós Pál vezette. 

Az első nagyobb tatarozást 1933-ban Jaross Béla helyi apátplébános végeztette saját pénzéből. Az 1948-as államosítást követően a szerzetesrendek ’49-béli feloszlatása után a nővéreket a zárda elhagyására kényszerítették. Előbb a felső kereskedelmi, majd a 9-es számú általános iskolát, végül a Művészeti Gimnáziumot költöztették a Szentgyörgy utcai impozáns épületbe.

[Forrás: kronika.ro]
Impresszum