Egy tervezet szerint a megművelt mezőgazdasági területekre nem kellene területadót fizetni, a két évig parlagon hagyott területekre azonban hektáronként akár 100 lejes adót róhatnának ki.A pénzügyminisztérium honlapján tette közzé annak az új rendeletnek a tervezetét, amely szerint a megművelt mezőgazdasági területekre nem kellene területadót fizetni, a két évig parlagon hagyott területekre azonban hektáronként akár 100 lejes adót róhatnának ki. „Felmentik a területadó alól a megművelt földterületeket. Az egymás után két éven át parlagon hagyott területekre az önkormányzat hektáronként 100 lejes adót vethet ki a harmadik évtől kezdődően egy, a helyi tanács által elfogadott határozat alapján” – írja a tervezet.

A tervek szerint a mezőgazdasági gépek után sem kellene adót fizetniük azoknak a vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemélyeknek (PFA), akik mezőgazdaságból jutnak jövedelemhez, illetve a jogi személyeknek sem, amennyiben teljesítenek bizonyos feltételeket. 

A pénzügyminisztérium azzal érvel, hogy a mezőgazdaság és a falvak fejlesztése abszolút prioritást élvez a kormányprogramban. Az újításoknak köszönhetően a mezőgazdaság a gazdasági fejlődés egyik hajtóereje kell legyen, amely által számos munkahelyet teremthetnének a vidéki lakosság számára. A mezőgazdasági minisztérium korábban is több „módszerrel” próbálta csökkenteni a parlagon hagyott területek arányát.

 A Ponta-kormány idején például készült egy tervezet, melynek értelmében hektáronként 50-60 eurós büntetéssel akarták sújtani azokat a gazdákat, akik nem gondozzák és nem takarítják le a parlagon hagyott földjeiket. A minisztérium legutóbbi felmérése szerint a megművelhető területek körülbelül 20 százaléka – közel 2 millió hektár – hever parlagon az országban.

[Forrás: kronika.ro]
Címkék: mezőgazdaság, adó
Impresszum