Október 16-tól fogadja el a fűtéspótlékot igénylő kis jövedelmű kolozsváriak dossziéit az önkormányzat. A támogatást novembertől jövő év márciusáig kapják meg az erre jogosultak. Az igényléséhez szükséges formanyomtatványokat a polgármesteri hivatalban illetve a lakótelepi kirendeltségeiben vehetik át az igénylők – tájékoztatott közleményében az alpolgármesteri iroda sajtóosztálya.A fűtéspótlékot a kolozsvári lakcímmel, vagy ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek, családok, vagy közös háztartásban élők kérhetik. A támogatás jövedelemfüggő, a kérés leadását megelőző egy hónap bevételeit veszi figyelembe az önkormányzat.

Fűtéspótlékot igényelhetnek az egyedül lakó, távfűtésre csatlakozott személyek, akiknek a havi jövedelme nem haladja meg a 1082 lejt vagy azok a távfűtésre csatlakozott családok, vagy egy háztartásban élő személyek, akik esetében az összjövedelem fejenként legfennebb 786 lej. A támogatásban azok az egyedül élő személyek, családok, vagy egy háztartásban élők is részesülnek, akik földgázzal, elektromos energiával, vagy szilárd üzemanyaggal, például fával fűtenek, és az egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg a 615 lejt.

A pótlék kérelmezését a tömbházlakások esetében a lakóközösség adminisztrátora intézi, az iratcsomóval is hozzá kell fordulniuk a lakóknak.

A novemberre szóló számlák esetében azok a jogosult személyek kapnak fűtéstámogatást, akik november 20-ig benyújtották az iratcsomót a polgármesteri hivatalhoz.

Aki nem teszi le idejében az iratcsomóját, nem marad le a teljes téli időszakban a támogatásról, ez esetben a következő hónap 20-ig leteheti a kérést, és attól a hónaptól kezdődően megkapja a támogatást.

A teljes téli időszakra egy alkalommal kell benyújtani a támogatási kérelmet, nem kell azt havonta megújítani.

A pótlék igényléséhez szükséges iratcsomónak tartalmaznia kell a pótlék igénylésére vonatkozó kérést és egy saját felelősségre megírt nyilatkozatot a jövedelem összegéről, egy korábbi gázszámla vagy, ha elektromos energiával fűtenek, akkor a villanyszámla másolatát. Abban az esetben, ha a lakóközösség adja le az igénylést, akkor a lakóegyesület adatait, illetve a lakók listáját és személyes adatait tartalmazó dokumentumot is mellékelni kell. A dossziénak továbbá tartalmaznia kell a kérés benyújtását megelőző hónapban befolyó jövedelmet igazoló iratok másolatát, és a lakásszerződés másolatát.

A  0 és 155 lej közötti jövedelemmel rendelkező személyek 262 lejes támogatásban részesülnek ha földgázzal fűtenek, az elektromos energia támogatása nem haladhatja meg a 240 lejt. A támogatás összege a jövedelem növekedésével fordított arányban csökken.

További információkat az önkormányzat honlapján találnak.


Címkék: támogatás, fűtés
Impresszum