2013. november 19. / 11:49

Paktum Erdélyért

A Népi Mozgalom Párt (PMP) erdélyieknek szóló politikai programot javasol. Ioan Rus posványos érdekekkel és revizionizmussal vádolja őket. A PMP szombaton, Kolozsváron mutatta be a „Paktum Erdélyért és Bánságért” című politikai dokumentumát.

Ioan Rus. Fotó: transilvaniareporter.ro
Ioan Rus. Fotó: transilvaniareporter.ro


A dokumentum szerzői azt állítják, hogy az ország többi történelmi régiójára, valamint a Bukarestre és a diaszpórára kidolgozott hasonló dokumentumok mellett, a „Paktum Erdélyért és Bánságért” „egy első lépés – kíván lenni – egy szubszidaritásos szellemben kidolgozott országos terv körvonalazása felé, a polgárból, a közösségből, a régióból kiindulva”.

A PMP alelnöke, Adrian Papahagi által bemutatott dokumentumban az áll, hogy Erdély és Bánság egyre több lakosa „érzi úgy, hogy érdekeiket és vágyaikat nem képviseli elég jól” a politikai osztály és a központosító állam.

„A jobboldal választói forrásnak tekinti Erdélyt, a baloldal az adók és járulékok forrásának, a szélsőséges politikusok pedig a történelmi tartomány többetnikumú helyzetét használják ki szavazatszerzésre. A PMP azt kéri az egész politikai osztálytól, hogy mondjon le a hiúságokról, hagyjon fel a meddő vitákkal és helyezze magát a polgárok szolgálatába, egyaránt szolgálva a nemzet közös javát, mint ahogy a nagy történelmi régiók, Erdély, Moldva és Havasalföld specifikus érdekeit. Új országtervre van szükség, egy bizalmi szerződésre a polgárok és a politikusok között, amit a nemzeti érdek diktál, de minden egyes történelmi tartomány specifikus igényei is”, áll a dokumentumban.

Ugyanitt bemutatják a térség néhány gondját és a dokumentum szerzői által javasolt megoldásokat.

Ami az Erdély-autópályát és a IV. páneurópai folyosót illeti, a dokumentum szerzői egyes szakaszok koncesszióba adását, európai pénzek lehívását és a költségvetésnek az adócsalás csökkentésével történő növelését javasolják.

Állításuk szerint, a decentralizálás nem lehet „autonómia, vagy kiskirályosodás” és a nem fenntartható községek összevonását, a korábbi községekben munkaállomások létrehozását javasolják, melyek átveszik/kibocsátják a polgárok iratait, hatékony közizgatást egyablakos rendszerrel és informatizálással, valamint „a kizárólag az európai pénzekből megvalósuló terveknek szentelt regionális szolgáltatókat, nem szuper-kiskirályságokat”.

A szerzők által a különböző területekre javasolt megoldások között van, többek között, infrastruktúrával összekötött ipari parkok létrehozása a befektetők vonzásához, a munkára kivetett terhek csökkentése, kiszámítható alacsony adózás, a GDP 6 százalékát elérő oktatási finanszírozás, brit mintára nyújtott diákhitelek, az „Erdély” idegenforgalmi brand létrehozása, a szász örökség újbóli felélesztése és németországi népszerűsítése a szövetségi kormánnyal kötött megállapodás alapján, az etnikumok közötti párbeszéd növelése az oktatáson, a kultúrán, az ökumenizmuson, a médián keresztül és a szélsőséges, sovén és revizionista megnyilvánulások betiltása.

Ezen kívül a mezőgazdaság területén a dokumentum javaslata egy „adómoratórium: nulla adó és járulék 2018-ig, nulla adó a farmok, a KKV-k és a KKV-társulások esetében tevékenységük első évében, a megélhetési gazdálkodásra kivetett új adók visszavonása, tb-járulék alól mentesítés a 28 év alatti alkalmazottak esetében”.

Ezen kívül a Paktum Erdélyért és Bánságért a regionális termékek és márkák jegyzékének összeállítását javasolja és az áfa 9 százalékra csökkentését e termékek esetében.

A Paktum Erdélyért és Bánságért bemutatóján, többek között, jelen volt Eugen Tomac (a PMP elnöke, Mihai Răzvan Ungureanu (a FC elnöke), Marian Preda (az FMP elnöke), Teodor Baconschi (a PMP alelnöke), Sebastian Lăzăroiu (az FMP alapító tagja), Daniel Funeriu (az FMP alapító tagja), Cristian Hriţuc (az FMP alapító tagja), Cristian Petrescu (a PMP főtitkára).

Ioan Rus PSD-alelnök válaszul azzal vádolja a „Paktum Erdélyért” meghirdetőit, hogy bizonyos „budapesti revizionista vágyakozók” holmi posványos érdekeit szolgálják: „Néhány bukaresti ’néppárti’ egy olyan szervezetből, mely magáról azt állítja, hogy egy ’mozgalom’-hoz tartozik és néhány politikai kalandorból áll, akiknek érezniük kellene, hogy a lelkiismeretükön szárad Románia utóbbi évtizedben bekövetkezett hanyatlása, a Dombovica (Dâmboviţa) partján már nem találva maguknak hallgatóságot összeálltak néhány Szamos-parti társukkal és úgy döntöttek átpolitizáltan kezelik Erdély ügyét. Miközben Románia jelenlegi kormánya olyan terveket hirdet meg, melyekkel egy modern és erős állam megszilárdítását akarja elérni, mely képes megbirkózni az európai integráció és a globalizálás kihívásaival, a dombovicai demagógia ezen korifeusai, akiket más szájhősök hívtak Kolosvárra, egy úgynevezett ’Paktum Erdélyért’-et akarnak meghirdetni, amivel egyes bukaresti sikertelenek és budapesti revizionista vágyakozók posványos érdekeit akarják instrumentálni (így! – E-RS). De az Erdéllyel ’paktumot’ kötni akarók nem mások, mint annak a nomenklaturistái, amely magát Románia jobboldali irányvonalának nevezi, mely – különben – az utóbbi évtizedben megtorpedózta az erdélyiek összes kezdeményezését, amiket egész Románia hasznára javasoltak”.

Ioan Rus azt mondja, ezek lépésének következménye az lesz, hogy Erdélyben is szétszórják „azoknak a demagóg zagyvaságoknak a sarát, amiből a populizmusukat táplálják” és hogy a kolozsvári szociáldemokraták ezt nem fogadhatják el.

„Mi, kolozsvári szociáldemokraták a bukaresti ’néppártiak’ demagógiáját és populizmusait, akik hozzácsapódtak a néhány kolozsvári alkalmi opportunistához, csakis teljes bizalmatlansággal fogadhatjuk, meggyőződésünk lévén, hogy az erdélyiek emlékeznek arra a felelőtlenségre, amivel a jobboldal ezek az úgynevezett képviselői viselkedtek az előző kormányzatok tettei és főleg a román tartományban, Erdélyben lakó polgárok vágyaiból és potenciájából gúnyt űző veszélyes játék során. Mi, erdélyiek tudjuk, hogy ezek a politikai kalandorok nem egyebek, mint holmi erdélyi szavazatokra vágyó nevetséges vokshalászók, Románia polgárainak hátrányára egész Romániában gyakorolt nyájpolitizálgatás (így! – E-RS) (A különböző, a román nyelvben nem is mindig létező kifejezések használata az eredeti szöveg szerinti – E-RS) módszereit alkalmazva. Erdélynek tervekre van szüksége, nem szavakra! Erdélynek autópályára van szüksége, amely összeköti az ország többi részével, nem olcsó populizmusra! Erdélynek arra van szüksége, hogy a Bukaresten meghozott döntések figyelembe vegyék e tartomány jellegzetességét, nem általánosító programokra! Erdély mindezekre és sok másra van szüksége, ’néppárti’ urak! De mindezekhez többre van szükség, mint egy köztetek létrehozott paktumra, meg kell értenetek Erdélyt!”, mondta még Ioan Rus.

[Forrás: eurocom.wordpress.com, transilvaniareporter.ro - Septimiu Avram]
Impresszum