A szülők ideiglenes lakcím beszerzésével próbálják gyermekeiket bejuttatni a belvárosi elit tanintézetekbe, így egyre inkább úgy tűnik a körzetesítés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az illetékesek szerint ráadásul a lakhely szerinti beiskolázás csak a tanintézetek gondjait növeli.

Illusztráció
Illusztráció


Sepsiszentgyörgyön az önkormányzat elejét venné az egyre nagyobb teret hódító gyakorlatnak, megpróbálva megelőzni, hogy a szülők lakcímet cseréljenek csak azért, hogy a gyereket beírathassák a kiszemelt iskolába. Sztakics Éva alpolgármester körlevélben javasolta az iskolák vezetőinek, hogy a hétfőn elkezdődött beiratkozás első fordulójában csak az állandó lakhellyel rendelkezőket fogadják, az ideiglenes lakcímeket ne vegyék figyelembe.

Az alpolgármester javaslata szerint első körben csak azokat a kisdiákokat írnák be, akik már 2013. augusztus 31. előtt is a körzethez tartozó lakcímen voltak bejelentve. A körlevél nem kötelező érvényű, csupán javaslat az iskolák számára, az alpolgármester azonban abban bízik, hogy a tanintézetek belefoglalják azt az alapszabályukba.

Keresztély Irma főtanfelügyelő rámutatott, a diáklétszám csökkenését eddig csak a lakónegyedi iskolák érezték, ám a következő tanévtől arányosan valamennyi iskolában kevesebb osztályt hagytak jóvá, a „felkapott” Székely Mikó Kollégium, Mikes Kelemen Gimnázium és Mihai Viteazul Főgimnázium beiskolázási tervét nem fogják a lakónegyedi iskolák kárára kiegészíteni.

Az elit iskolák népszerűsége Kolozsváron is évek óta megnehezíti a lakótelepi magyar osztályok fenntartását. A probléma orvoslása érdekében a Kolozs megyei tanfelügyelőség az oktatási minisztériumtól kérte a jelenlegi beiskolázási eljárás módosítását, nyilatkozta Péter Tünde főtanfelügyelő-helyettes.

Mint részletezte, annak, hogy a belvárosi iskolák már a beiratkozás első körében megtelnek, elsősorban az az oka, hogy a jelenlegi szabályozás szerint az ideiglenes lakhellyel rendelkezők is beírathatják gyerekeiket az adott körzet iskolájába.

Vörös Alpár, a kolozsvári Apáczai Csere János Gimnázium igazgatója szerint noha bizonyos szempontból indokolt a körzetesítés, tökéletesen az ellentétes hatást érték el vele. A külvárosi iskolák védelme lett volna a cél, de az ideiglenes tartózkodási engedélyekkel a szülők ezt könnyedén kijátsszák, évről évre egyre nagyobb hányaduk él a nem szabályos lehetőséggel.

„Nem értek egyet a körzetesítéssel, mert arra ösztönzi a szülőket, hogy megkerüljék a törvényt, aki nagyon akarja, úgy is el tudja intézni, hogy olyan ideiglenes címe legyen, amely a kiválasztott iskolához tartozik” – fejtette ki álláspontját Popa Mária, a János Zsigmond Unitárius Kollégium igazgatója. Hozzáfűzte, bár törvénytelen a szülők által választott út, érthető, hogy a lehető legjobb iskolába szeretnék íratni gyerekeiket.

A Nagyvárad belvárosában lévő Szacsvay Imre Általános Iskolában négy előkészítő osztály indítását kérték a következő tanévre, a helyek egynegyede már az első, hétfői beiratkozási napon megtelt. A tanintézet igazgatója, Pásztor Gabriella szerint bár már néhány éve visszavezették a lakcím szerinti besorolást, a szülők többsége jóval a beiratkozási időszak előtt feltérképezi az iskolákat.

Pásztor Gabriella azt reméli, hogy nem lesz túljelentkezés, és ezáltal meg tudják tartani a külvárosi magyar osztályokat is. Tapasztalata szerint a váradi belvárosi iskolákat gyakran választják olyan vidéken élők is, akik a megyeszékhelyen dolgoznak, és munkaidejük lejártáig valamely rokonra bízzák a kicsiket. Ebben a helyzetben az iskoláknak nem lehet ellenvetése az ideiglenes lakcím ellen, vélte az igazgató, aki szerint az ilyen problémák miatt népszerű a step by step oktatás, ahol délután 4-ig tart a foglalkozás.

Gyergyószentmiklóson a Fogarasy Mihály Általános Iskolában két hagyományos és egy step by step előkészítő osztály indul. A városban olyan hírek keringenek, hogy egyes szülők ideiglenes lakcímet kértek, hogy a gyerek az illető körzethez tartozzon.

Túljelentkezés van a Vaskertes iskola művészeti előkészítő osztályában is. A zene és rajz osztály 25-ös létszámú. A tanfelügyelőséggel történt egyeztetést követően úgy döntöttek, képességfelmérőt tartanak a jelentkező gyerekek között.

A beiratkozás első szakaszában a körzethez tartozók jelentkezhetnek. A március 25–április 4. közötti második szakaszban a más körzetekből érkezők is benyújthatják a kérést, melyre április 7–10. között kell megoldást találni.

[Forrás: kronika.ro]
Impresszum