Az Erdélyi Magyar Néppárt elítéli a március 10-én Marosvásárhelyen, a Székely Szabadság Napján tartott megemlékezéssel és felvonulással kapcsolatos félretájékoztatást és felkéri az RMDSZ-t, hogy valljon színt az autonómia kérdésében – hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet Toró T. Tibor, a Néppárt elnöke, valamint Zakariás Zoltán, a párt Országos Választmányának elnöke tartott március 12-én Kolozsváron.

Zakariás Zoltán és Toró T. Tibor
Zakariás Zoltán és Toró T. Tibor


Zakariás Zoltán ismertette azt az állásfoglalást, amely szerint „a Székely Szabadság Napján megrendezett emlékező nagygyűlésen nemzeti közösségünk jogos autonómiaigényének békés kinyilatkoztatása zajlott. Az Erdélyi Magyar Néppárt határozottan visszautasítja azokat az uszító jellegű híreszteléseket, amelyek alapján a rendezvény egészére a szélsőséges bélyeget próbálják rányomni, elsősorban egyes központi román nyelvű médiaorgánumok”. Az állásfoglalás teljes szövegét lásd alább.

Toró T. Tibor leszögezte: az autonómiaharcban „eljött a színvallás, az egyenes beszéd ideje”, különösen annak fényében, hogy a demokratikus eszközökkel vívott küzdelmet a román hatalom megpróbálja a szélsőséges és erőszakos megnyilvánulások kategóriájába sorolni.

A Néppárt ezért felszólítja az RMDSZ vezetőit, hogy mondja ki világosan:

1. az új politikai helyzetben, miután kormányra léptek, fel tudják-e vállalni az autonómia ügyét, vagy a kormányzati szerepvállalás miatti időszerűtlenségre hivatkoznak?

2. meddig jutottak a közel egy éve megígért autonómiastatútum kidolgozásával, kikből áll az állítólagos szakértői bizottság, amely a tervezeten dolgozik?

3. mikor hozzák nyilvánosságra e munka eredményét, hogy beindulhasson a nyilvános vita a statútumtervezetről?

Toró azt is elmondta, hogy a Néppárt egyeztetést kezdeményez az autonómia ügyének kérdésében, akár az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum keretében, akár más keretek között. „Ha az RMDSZ mégsem akarja levenni a napirendről az autonómia kérdését, akkor szervezzük közösen a nyilvános vitát a statútumról, állapítsunk meg közösen egy ütemtervet, hogy mikor és meddig kívánunk eljutni ebben a kérdésben” – mondta a Néppárt elnöke.

Toró szerint ha a Néppárt március 15-éig nem kap érdemi választ a kérésére, akkor elindítja saját kezdeményezését az autonómiacsomag kérdésében, két létező dokumentumból kiindulva: az egyik a Székely Nemzeti Tanács tervezete, amely már kétszer megjárta a bukaresti parlamentet, a másik a regionális autonómia kerettörvényének tervezete, amely az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács műhelyében született. Ebben a kérdésben a Néppárt egyeztetést indít az EMNT-vel és az SZNT-vel.

„Ebben az ügyben fontos szövetségesünk a nemzetközi közvélemény és a nemzetközi intézmények, ezért felkérjük Tőkés László európai parlamenti képviselőt, hogy továbbra is képviselje az autonómia ügyét az európai fórumokon, ahogy azt legutóbb, az EP strasbourgi plenáris ülésén tette éppen a Székely Szabadság Napján” – mondta Toró T. Tibor.

Állásfoglalás:

Az Erdélyi Magyar Néppárt elítéli a Székely Szabadság Napjával
kapcsolatos félretájékoztatást


A Székely Szabadság Napján megrendezett emlékező nagygyűlésen nemzeti közösségünk jogos autonómiaigényének békés kinyilatkoztatása zajlott. Az Erdélyi Magyar Néppárt határozottan visszautasítja azokat az uszító jellegű híreszteléseket, amelyek alapján a rendezvény egészére a szélsőséges bélyeget próbálják rányomni, elsősorban egyes központi román nyelvű médiaorgánumok.

Mi, akik jelen voltunk hétfőn a marosvásárhelyi Postaréten és a békés, fegyelmezett polgári sétán a Főtérig, nagyon jól tudjuk, hogy egyetlen, pár perces dulakodás kivételével (mint ahogy ezt a csendőrség szóvivője is megerősítette) nem történt semmilyen rendbontási akció. Ezért az elszigetelt incidensért elsősorban a helyi hatóságok előzetes tiltó magatartását tartjuk felelősnek, amivel a tízezres tömeget a járdákra kényszerítve megteremtették a rendbontás gyakorlati lehetőségét. Ennek fényében úgy értékeljük, hogy a bukaresti román tudósítások, mintegy régmúlt időkre emlékeztetve, amikor egyes témákban pártmegrendelésre ugrott egyhangúan a média, összehangolt támadást jelentenek nemzeti közösségünk autonómiaküzdelme ellen, annak a közvélemény előtti diszkreditálását célozva. A hamis, túlzó híresztelések kimerítik akár a nemzeti alapú uszítás bűnügyi jellegű kategóriáját is, amire normális körülmények között az igazságszolgáltatási szervek megfelelő kivizsgálási akciói kellene következzenek.

Ugyanakkor megdöbbenésünknek adunk hangot, hogy az RMDSZ csúcsvezetői, akik ráadásul nem tisztelték meg jelenlétükkel az autonómiatüntetést, a fent említett félretájékoztatás vonalán haladva inkább elhatárolódnak az egész eseménytől, minthogy a tiszta, tényeken alapuló helyzet bemutatásával megvédenék azt, mintegy megerősítve azt a veszélyes társítást, hogy az autonómiát célzó közösségi megnyilvánulások szélsőséges beállításúak lennének.

Felszólítjuk az RMDSZ hétfőn jelenlevő székelyföldi vezetőit, hogy saját tapasztalatuk alapján tegyék helyre az eseménnyel kapcsolatos kommunikációt mind a szövetségen belül, mind a médiában.
 
Csak reménykedni tudunk abban, hogy az RMDSZ vezetőinek nyilatkozatai nem azt a több ízben említett gyanúnkat erősíti meg, hogy a kormányzati szerep vállalásával az autonómia ügyének felvállalása újból háttérbe szorul a pillanatnyi egyéni- és pártérdekek előtérbe kerülése miatt, mint ahogy ezt az eddigi kormányzati szerepvállalások esetében megfigyelhettük.

Különleges időszerűséggel említjük meg a beharangozott székelyföldi autonómiastatútumot, amelynek a Székelyek Nagy Menetelése óta tapasztalható ködösítések és folyamatos halasztások miatt igencsak kétségesnek tűnik a sorsa.

Az Erdélyi Magyar Néppárt elnöksége nevében
Toró T. Tibor elnök,
Zakariás Zoltán alelnök, választmányi elnök

[Forrás: az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóirodája]
Impresszum