Az Erdélyi Magyar Néppárt Sepsiszentgyörgyön március 28-án ismertette a háromszéki szervezetben végbement tisztújítás eredményeit. A sajtótájékoztatón bemutatkozott és ismertette programját Derzsi Sámuel újdonsült megyei elnök.

Papp Előd, Derzsi Sámuel
Papp Előd, Derzsi Sámuel


Papp Előd székelyföldi regionális elnök, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke értékelte a Néppárt közigazgatási reformjavaslatának politikai visszhangjait, és beszélt az Európai Unió fórumain beindított civil kezdeményezéssel kapcsolatos friss fejleményekről is.

A beszélgetést Nemes Előd, az Erdélyi Magyar Néppárt sepsiszentgyörgyi elnöke indította, ismertetve a tisztújítás során bekövetkezett személyi változásokat és a helyi szervezetek felépítését. Mint mondta, Kovászna megyében a Néppártnak összesen 28 alapszervezete van, ezekben március 25-ére mindenhol befejeződött a tisztújítás, készen állnak tehát az április 20-án Kolozsváron megtartandó tisztújító kongresszusra. Nemes ezután bejelentette, március 22-én megalakult az Erdélyi Magyar Néppárt ifjúsági szervezete is, a Magyar Ifjúsági Nemzeti Tanács (MINTA). A MINTA megyei elnökének Kolcza Istvánt választották és létrejöttek a széki szervezetek is.

Derzsi Sámuel beszámolt a tisztújító küldöttgyűlés által hozott határozatokról, amelyek érintik a Néppárt szervezeti felépítését is. Elmondta, úgy döntöttek, hogy a széki szervezetek mindegyike egy elnököt és két alelnököt választ meg, a megyei szervezet vezetőségét pedig Háromszék négy városának elnökei és a területi elnökök alkotják majd. Így Erdővidékről Benedek Erika széki elnök és Szép Béla, a baróti Néppárt elnöke, Kézdiszékről Johann Taierling széki elnök és Balázs Attila városi elnök, Sepsiszékről Bácsi Benke László mint széki elnök és Nemes Előd városi elnök, Orbaiszékről pedig Szőcs Levente széki elnök vesz részt a megyei szervezet munkájában. Derzsi hozzátette, Kovásznán még nem alakult meg a helyi szervezet, ez a közeljövőben várható.

Derzsi megköszönte a pártban tevékenykedők eddigi munkáját, mint fogalmazott: a párttagok és aktivisták a nemzeti autonómia eszméjének erdélyi őrzői. Üzent a választóknak is: „A Néppárt a népért van és teljesíteni fogja feladatát, hogy önállóan, saját gazdasági és humán erőforrásainkból építsünk jövőt”. Kifejtette, a Néppárt céljának tekinti, hogy elmagyarázza és megértesse az emberekkel, hogy az autonómia mindenki javát szolgálja. E tekintetben és nemcsak, a Néppárt ezért partnerséget kínál minden olyan politikai szervezetnek aki hasonló módon, felelősen gondolkozik a közös jövőről. Derzsi külön üzent a román választóknak is: „Az autonómia nem csak nekünk, hanem nekik is jó. Ezért tabuk nélküli párbeszédet kezdeményezek, itt az idő, hogy kibeszéljük valós dolgainkat és problémáinkat. Ezt a múlt kibeszélésével kell kezdeni, így javaslatot tettem egy nyilvános és virtuális fórum létrehozására, ahol történészek és szakemberek segítségével megvitathatjuk közös dolgainkat.” Végezetül Derzsi még reagált a sepsiszentgyörgyi „SIC” tábla eltávolításának körülményeire is, szerinte ez volt az RMDSZ leghosszabb idejű „autonómiaharca”, amely véget is ért a kisebbségeknek szánt 18 millió lej pártkasszába történő átutalásával.

Ezután Szép Béla baróti elnök beszélt, és elmondta, hogy a Néppárt a közösségért tenni akarók munkaszövetsége, barótiként pedig külön örül, hogy erdővidéki elnöke lett a háromszéki szervezetnek. Szép emellett kitért Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester legutóbbi, föderális Romániát szorgalmazó javaslatára is: „Örülünk, hogy a polgármester a Néppárt választási programjából idéz, úgy látszik, beindult egy párbeszéd a magyar politikai szervezetek között.”

Balázs Attila kézdiszéki elnök szerint a Néppárt erősödik, az elmúlt egy év során a politikai megmérettetések megedzették és felkészültebbé tették a szervezetet. „Az építkezés zajlik tovább, a szervezetben fellépő hibákat folyamatosan korrigáljuk” – mondotta Balázs.

Végezetül Papp Előd kért szót és gratulált az újonnan megválasztott elnököknek. Papp megállapította: a Néppárt készen áll az április 20-án megtartandó kolozsvári tisztújító kongresszusra. A Néppárt székelyföldi elnöke ezután a Néppárt közigazgatási reformjavaslata körüli vitára reflektált: „Az Erdélyi Magyar Néppárt  tervezete – az RMDSZ javaslatával szemben – nem fejlesztési régiókról, hanem közigazgatási hatáskörrel felruházott régiókról szól. Ettől függetlenül a két magyar szervezetnek nem a különbségeket, hanem a közös pontokat kell keresnie. Mi olyan javaslatot tettünk, ami elfogadható a román politikum számára is, érveinket 25 pontba összefoglalva nyilvánossá tettük.”

Papp ezután bejelentette: a Néppárt Brüsszelben benyújtotta normakontrollra állampolgári kezdeményezését, ez a kulturális örökség irányából közelíti meg az önrendelkezés kérdését. A tervezet koncepciója szerint a nemzeti kisebbségek olyan értéket képviselnek Európában, amit közigazgatási eszközökkel is védeni kell. Papp hozzátette: „A Székely Nemzeti Tanács is készül egy javaslattal, az pedig a nemzeti régiók irányából közelíti meg a kérdés. Ez a két tervezet kiegészíti egymást. Amennyiben átmegy a normakontrollon a tervezet, elkezdjük összegyűjteni az egymillió aláírást. Ebben mindenkire számítunk” – zárta gondolatait a Néppárt alelnöke.

[Forrás: az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóközleménye]

Impresszum