A Partiumi Magyar Művelődési Céh (PMMC) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) közösen emlékezett meg a trianoni békediktátum évfordulójáról, a Nemzeti Összetartozás Napján.A Királyhágómelléki Református Egyházkerület nagyváradi székházának belső udvarán, a trianoni emléktáblánál Sz. Horváth István, a PMMC ügyvezető igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Megjegyezte: emlékeztetni kell azokat is Trianon máig ható tragédiájára, akik nem tartják fontosnak, hogy részt vegyenek egy hasonló megemlékezésen.

Török Sándor, az EMNT Bihar megyei szervezetének elnöke újkori történelmünk legnagyobb tragédiájának nevezte Trianont, melynek gyászát a ma élők is őrzik. Kifejtette: ma is kettős mérce érvényesül a kisebbségi sorsba jutó magyarokkal szemben. „Ma is megbélyegeznek, és szélsőségesnek tartanak bennünket, csak azért, mert ki merjük mondani, hogy fáj Trianon” – tette hozzá. Úgy vélekedett: a Trianon ütötte sebekre az autonómia jelenthetne gyógyírt.Dr. Hermán M. János lelkipásztor, a Partiumi Magyar Művelődési Céh hittudományi referense igei köszöntőjében Ezékiel prófétát idézte. „Isten azt üzente az ő népének, hogy amikor majd újjáéled a nemzet, és visszatérnek földjükre, egy nemzetként élnek majd ott, nem pedig megosztott népként” – fogalmazott. Hozzáfűzte: „Isten egy fát csinál belőlünk, így összenő, ami összetartozik”.  Beszéde végén hangsúlyozta: „el kell felejteni a kollektív bűnösség tudatát, le kell tépni ezt a bántó bilincset”.

A beszédek után Szomor Attila lelkipásztor Juhász Gyula: Trianon című versét olvasta fel, majd a Szózat és a Himnusz eléneklésével, valamint koszorúzással zárult a méltóságteljes megemlékezés.

[Forrás: az EMNT partiumi sajtószolgálata]
Impresszum