A Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör gyülekezeteinek képviselői október 5-én avatták fel az összefogás kopjafáját Verespatakon.A helyi unitárius templomban délután 4 órakor kezdődő istentiszteleten félszáz verespataki, kolozsvári, tordai és aranyosszéki személy vett részt. A szószéki szolgálatot Csécs Márton Lőrinc torockói lelkész végezte, verset mondott Román Eszter és Másody Lilla. Ezt követően került sor a templom kertjében üresen maradt sír helyén felállított kopjafa avatására, ahol Pálfi Árpád verespataki unitárius lelkész és Dimény József esperes mondtak beszédet.

A kopjafán elhelyezett plakett kétnyelvű – magyar és román – felirata hirdeti az emlékjelhagyás célját: E kopjafát a Verespatakért való összefogás jegyében a Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör és egyházközségei állíttatták 2014. október 5-én.

A kopjafa állítása egy hosszabb folyamat részeként jött létre. 2013 adventjében a Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör minden vasárnap délután istentiszteletet szervezett az egyházkör gyülekezetei számára a ciántechnológiás nemesfém-kitermelés elleni tiltakozás jeléül. Majd a Verespataki Advent folytatásaként 2014 márciusában emléktábla-avatásra került sor, amikor a helyi unitárius templomban elhelyezett márványtáblán állítottak emléket az 1849 májusában meggyilkolt 182 abrudbányai és verespataki unitáriusnak.

Az októberi ünnepségen az egyházkör gyülekezeteinek adományából készült kopjafát a templom bejárata melletti – jelképértékű – megüresedett sírhelyen állították fel. Az aranybányászatot megvalósítani szándékozó cég által felvásárolt ingatlanokból elköltözők ugyanis halottaik földi maradványait is új lakhelyükre szállíttatták. A kopjafának helyet adó sírból exhumálták az első Verespatakról elszállított személyt.

[Forrás: MUE sajtóiroda]
Impresszum