Szávay István, a Jobbik alelnöke a BN24 román hírportálnak adott interjújában leszögezte, a Jobbik nem hajlandó feladni a Székelyföld autonómiájáért folytatott küzdelmet, akármekkora is legyen a román fél ellenállása.

Szávay István, a Jobbik alelnöke a BN24 román hírportálnak nyilatkozott a Jobbik erdélyi magyarságot érintő terveiről:

"Érthetetlen a román politikum szélsőséges, durván elutasító magatartása Székelyföld autonómiájával szemben"

Ellenség, áldozat, bűnbak, vagy instabilitási tényező Romániára nézve? A román átlagember sohasem értette mit is akar igazán a Jobbik, vagyis az a magyarországi párt, mely kivívta a Nyugat haragját sokak által szélsőségesnek megbélyegzett nézeteivel, és amelynek népszerűsége egyre növekszik. A Jobbik egy üdébb párbeszédet kíván az elkövetkező években folytatni Romániával és együtt szeretne működni, konszenzusra szeretne jutni vele számos kérdésben úgy, hogy közben nem adja fel az erdélyi magyarság akár pénzzel történő támogatását a területi autonómia megvalósítása érdekében. Sőt, elítéli Európa e térségében a legkiterjedtebb jogokkal rendelkező kisebbség üldöztetését. A Jobbik alelnökén, Szávay Istvánon keresztül hangsúlyozza, hogy nem retten meg a Markó Attilát elítélő román igazságszolgáltatás kritizálásától, és azt üzeni az RMDSZ-nek: szükségük lesz a Jobbikra, még akkor is, ha jelenleg a kormányzó Fidesznek kötelezték el magukat.

BN24: Mennyire tartja hasznosnak és megvalósíthatónak Székelyföld területi autonómiáját, figyelembe véve a román hatóságok és politikum ellenállását? Úgy véli, hogy a romániai magyarság kívánatosnak tartja az autonómiát?

SzI: Ha vett már részt például a Székely Szabadság Napjának valamelyik rendezvényén, akkor pontosan tudja, hogy a területi autonómiára talán még soha nem volt ekkora igény a Székelyföldön, ezért is támogatjuk minden rendelkezésünkre álló eszközzel. Jómagam egyébként az első ilyen autonómiatüntetésen is ott voltam már 2005-ben Székelyudvarhelyen.

A területi autonómia teljesen bevett gyakorlat Nyugat-Európában, és ahol megvalósult, ott most is kiválóan működő jogintézmény. Ezért is érthetetlen a román politikum szélsőséges, durván elutasító hozzáállása e kérdéshez. Nekem meggyőződésem, hogy az erdélyi magyar közösségeknek nyújtott autonómia csak erősítené Romániát, hisz erősítené a romániai magyarok kötődését ahhoz az államhoz, amely biztosítja a lehető legszélesebb körű önigazgatásukat. A Jobbik kormányra kerülve egyik legfontosabb feladatának a külhoni magyar közösségek lehető legszélesebb körű autonómiájának megvalósítását fogja célul kitűzni, ezzel is hozzájárulva régiónk stabilitásához, és megalapozva Közép-Európa és a Kárpát-medence egymásra utalt államainak kölcsönös gesztusokon és őszinteségen alapuló együttműködését.

A Jobbik kormányra kerülve egyik legfontosabb feladatának a külhoni magyar közösségek autonómiájának megvalósítását fogja célul kitűzni
A Jobbik kormányra kerülve egyik legfontosabb feladatának a külhoni magyar közösségek autonómiájának megvalósítását fogja célul kitűzniBN24: Milyen a viszony az RMDSZ és a Jobbik között? Szemmel láthatólag nem hívták meg a Jobbikot az RMDSZ legutóbbi kongresszusára. Úgy érzi, hogy az RMDSZ nem tekint partnerként a Jobbikra? Létezik olyan romániai politikai erő, amely nézeteit illetően közelebb áll az önök erdélyi magyarsággal kapcsolatos elképzeléseihez?

SzI: Az, hogy az RMDSZ látványosan elhatárolódik a második legnagyobb – nemzeti ügyekben egyébként mindig elkötelezett – magyarországi párttól, ez főként a bukaresti hatalomnak tett gesztusként értékelhető. Szerintünk az lenne a normális, ha a Kárpát-medence minden magyar politikai ereje között meglenne az alapvető párbeszéd. Ez soha sem rajtunk múlt. Abban viszont mindenki biztos lehet (az RMDSZ-en belül is), hogy a Jobbik az az erő, amelyre minden magyar számíthat (ők is), és amely erővel lassan mindenkinek számolnia kell (nekik is). A Jobbik hasznos ügyek, konkrét célok mentén minden olyan szervezettel együttműködésre törekszik, amely magyar embereket képvisel. Ezeknek a mélysége és milyensége azonban legtöbbször nem rajtunk múlik. Egyébiránt pedig azt látjuk, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt számos kérdésben jóval határozottabban áll ki az erdélyi magyarság nemzeti érdekei mellett és képviseli az autonómia ügyét.

BN24: Van olyan román politikus, akiben megbíztak, aki ígért valamit a Jobbiknak, majd csalódást okozott?

SzI: Konkrét nevek említése nélkül is őszintén elmondhatom, hogy romániai magyar és román politikusok között is vannak olyanok, akiket nagyra tartok vagy nagyra tartottam, mint ahogyan olyan is, akiben csalódtam. Összességében a román politika mélyrétegeiben is mindig nemzetközpontú maradt, ami tiszteletre méltó, Magyarországon ugyanis sajnos nem ez történt. Nálunk 2010-ig meghatározó kormánypárt volt a szélsőségesen magyar- és keresztényellenes SZDSZ, de továbbra is vannak nemzetellenes érdekeket képviselő politikusok a parlamentünkben.

Más kérdés, hogy a román politika cserébe átcsapott és ma is átcsap sovinizmusba, negatív diszkriminációba a romániai magyarsággal és más romániai nemzetiségekkel szemben. Ennek sajnos ma is számos példája van a Marosvásárhelyi Orvosi- és Gyógyszerészeti Egyetem törvény által garantált magyar tagozatának elszabotálásától, a székely zászló üldözéséig (miközben Moldva zászlaját nem üldözik), vagy Markó Attila volt RMDSZ-es képviselő politikai okokból történt elítélésétől, a magyar nyelvű utca-és helyiségnévtáblák hatósági üldözéséig – annak ellenére, hogy ez utóbbit is romániai törvény is biztosítja.

Mi azt tapasztaljuk, hogy a román politika sokszor a magyarkártyát használja fel arra, hogy elterelje a figyelmet a sűrűsödő gazdasági-szociális problémákról, vagy épp saját korrupciójáról. A mostani korrupció-ellenes hadjáratnak is van egy durva magyarellenes kicsengése, hisz a hatóságok arra használják fel, hogy bilincsbe verjenek, háziőrizetre ítéljenek vagy menekülésre késztessenek saját közösségükben elismert és befolyásos magyar politikusokat is. Ez pedig egyszerűen elfogadhatatlan!
A jövőre nézve egyszer és mindenkorra be kellene fejezni a magyarokkal való riogatást, amikor valami probléma van az országban. Ehelyett a román politikának ki kellene egyeznie a romániai magyarsággal, és ezen az alapon elkezdenie a rengeteg közös ügy mentén egy valóban sikeres és kölcsönösen üdvözítő együttműködést Magyarországgal. Mi erre készen állunk. De ezeket a kérdéseket nem lehet átugrani, megspórolni. Mi messzemenőkig támogatjuk megmaradásában a magyarországi románságot, ezt programunkba is vettük, elismerve nemcsak az egyéni, hanem a kollektív nemzetiségi jogokat is, de ugyanezt várjuk el határozottan a román politikumtól is!

BN24: Hogyan viszonyul a Jobbik az elkövetkezőkben Romániához és az erdélyi magyarsághoz? Egy nemrég közzétett interjúban kijelentette, hogy a Jobbik a határon túli magyarságra fordított költségvetési források megötszörözését tervezné.

SzI: A Jobbik megalakulása óta határozottan kiáll minden határon túli magyar közösség megmaradásának támogatása mellett, ugyanúgy, ahogyan Románia is kiáll a határain kívül élő román közösségek megmaradása mellett, és a rendelkezésére álló eszközökkel, állami költségvetési forrásokból támogatja is azt. Mi, jobbikosok úgy gondoljuk, hogy Magyarországnak a jelenleginél sokkal hatékonyabb erkölcsi, politikai, diplomáciai és anyagi támogatást kellene nyújtania az egyre fogyatkozó Kárpát-medencei magyar közösségeknek, mert még ma is minden negyedik magyar gyermek a jelenlegi határainkon túl születik. A mi nemzetpolitikánk homlokterében az ő szülőföldön maradásuk és boldogulásuk elősegítése áll.

Azonban őszinte és a problémákat nem a szőnyeg alá söprő együttműködésre fogunk törekedni a szomszédos államokkal, így Romániával is. Az egymásba fonódó történelmen és generációk kulturális örökségén túl számos közös érdek és súlyos probléma kapcsol minket össze jelenleg is a közép-európai térségben. Ezek miatt nem ellenfelek, hanem inkább szoros szövetségesek kellene legyünk. Például Magyarországról és Romániából is tömegével mennek a jobb élet reményében külföldre a szakemberek, az értelmiség, a fiatalok. Családok szakadnak szét, nagyszülők maradnak magukra, és látják csak Skype-on keresztül anyanyelvüket napról-napra feladó unokáikat. Ezeket a fiatalokat valahogyan haza kell csábítani, hogy munkájuk, kreativitásuk, start-upjaik által ne egy másik ország, hanem saját nemzetük gyarapodhasson. De ugyanígy egymást segítve kellene megoldani a kommunista-szocialista örökségtől való megszabadulást, képviselni érdekeinket az EU-ban, vagy megoldani a közbiztonság romlásának kérdését.

BN24: Elmondhatjuk, hogy a Jobbik választási eredménye és kormányzásra készülése meglepte egész Európát. Hogyan látja pártja jövőjét? Van még növekedési potenciál a Jobbikban?

SzI: A Jobbik valóban számos meglepetést okozott már, rendre rácáfolva a „szakértők” prognózisaira. Azt gondolom azonban, hogy az igazi meglepetések még hátra vannak, ezek előfutára volt másfél hónapja egy időközi választáson a Fidesz legyőzése és az ottani egyéni országgyűlési képviselői mandátum elhodítása a fokozatosan gyengülő kormánypárttól. Mint ahogy Romániában, úgy Magyarországon is elege van már az embereknek a soha be nem váltott ígéretekből, a politikai elit számos hazugságából, a gazdaság egy helyben toporgásából, a munkanélküliség miatti, családokat szétszakító tömeges kivándorlásból, a közbiztonság drasztikus gyengüléséből. Az  elmúlt évtizedek levitézlett pártjai és politikusai, akik fényévekre kerültek a hétköznapi emberek világától,ezekre a problémákra képtelenek valódi megoldást találni. Erre csak a 21. század pártja a Jobbik képes. Nem véletlen, hogy a Jobbik immár stabilan az egyetlen olyan ellenzéki erő Magyarországon, mely a 2018-as választásokon képes lehet leváltani a jelenlegi kormányt. Be fogjuk fejezni az elszabotált rendszerváltást, és el fogjuk hozni mindenki számára a szebb jövőt. Erre mind szakmailag, mind humánerőforrás tekintetében készen állunk!

Szávay István jobbikos parlamenti képviselőnek lejárt az egyéves romániai kitiltása. Amellett, hogy a Jobbik alelnöke, a külhoni magyarság ügyeivel is ő foglalkozik.  Jelenleg a Jobbiknak 8 csoportja működik Romániában.

[Forrás: BN24.ro]
Impresszum