Május 26-án, vasárnap 18 órától tiltakozásra kerül sor a kolozsvári Kétágú templom kertjében a műemlék-templom mögött elkezdett építkezés tervének módosításának céljából.A Kolozsvári-Alsóvárosi Református Egyházközség a Kétágú templom mögötti építkezéssel kapcsolatban a következőket hozza a közvélemény tudomására.

A Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség Presbitériuma 2013. március 12-én elhatározta, hogy az Erdélyi Református Egyházkerülettel közösen nyilvánosan is tiltakozni fog a munkálatok azonnali felfüggesztése érdekében mivel jelenleg még van esély arra, hogy a műemlék-templom mögött elkezdett építkezés terve módosuljon.

Döntését a következőkkel indokolja: 

• Köztudott, hogy az állam, 1964-ben, az akkori erőszakszervezet segítségével jutott a telek birtokába. 

• Egyházközségünk 1991-ben beindította a telek visszaigénylésének a folyamatát.

• Az Egyházközség 2003-ban pert indított a telek kikényszerített adományozásának a megsemmisítése érdekében.

• Miután Romániában minden szinten elveszítette ezt a pert, jogorvoslatért a Strassbourgi Emberjogi Bírósághoz fordult. 2007-ben a Strassbourgi Emberjogi Bíróság is elutasította a kérést.

• Jelenleg a tanügyminisztérium tulajdonában levő telken egy olyan terv megvalósulása körvonalazódik, amelynek következtében nem csak műemlék templomunk környezete sérül, de a felszín alatti munkálatok miatt környéke és állaga is veszélyeztetett.

• 2010-ben az Egyházközség Presbitériuma elvi belegyezését adta Kolozsvári Polgármesteri Hivatal 484/2009. november 10-én kelt határozatában foglaltakra, amely jóváhagyja a szakbizottságok által előzetesen elfogadott övezeti (PUZ) és részletes (PUD) urbanisztikai terveket. Ezek szerint egy sportkomplexum épül a telekre alagsor, földszint és egy emelet (S+P+E) magassággal, valamint egy csatolt rész alagsor, földszint és három emelet (S+P+3E) magassággal, ez utóbbi a Malomárok partján.

• Gyülekezetünk presbitériuma nem látta azokat a végleges terveket, amelyek alapján a Polgármesteri Hivatal 2011-ben építési engedélyt bocsátott ki. Ennek megfelelően nem is adta beleegyezését az építkezés kezdetekor tudomására jutott módosított terv megvalósulásához. 
(A terv módosulásáról az építőtelepen kifüggesztett – a megvalósítandó épület képét is tartalmazó – tábláról szerzett tudomást, amelyen az alagsor, földszint és egy emelet (S+P+E) magassággal beígért sportkomplexum templomunk ereszmagasságáig emelkedik!)

• A Presbitérium a terv módosulásáról tudomást szerezve, a korábban adott elvi beleegyezést is visszavonta és erről értesítette a Tanügyminisztériumot és Kolozs megye Prefektusát. 

• Erről a döntéséről és az építkezéssel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatta az összes illetékes és felelős állami szervet és intézményt. A tájékoztató beadványaira és a mellékelt 2437 aláírást tartalmazó ívre – a kolozsvári polgármesteri hivatalt leszámítva - a 30 napos határidőn belül nem kapott választ. 

• Mivel az építkezés megkezdése után derült ki, hogy a templom közelében épülő mélygarázs az ott levő források és a talajvizek útját alapvetően befolyásolja és ezáltal veszélyezteti a templom stabilitását is, ezért a presbitérium elhatározza a templom jelenlegi állapotának szakszerű felmérését, és a talajvíz elvezetési módjának a szakemberek által való felülvizsgálását kéri. Ugyanakkor kezdeményezi egy olyan egyezmény elkészítését, amelyben a beruházó és az engedélyt kibocsátó Polgármesteri Hivatal elkötelezi magát, hogy amennyiben a templom állaga sérül, annak a rend- behozásához szükséges minden költségét állni fogja.

• Az épülő mélygarázs – amely furcsa módon nem számít beépített területnek - jelenlegi befejezetlen állapotban is 50 cm-el magasabb a templom telkének a szintjénél. Az egyházközség számára elfogadhatatlan bármilyen szintkülönbség, hisz az a templom épületére nézve állandó veszélyforrást jelent. 

• Mivel elsősorban Kolozsvári Polgármesteri Hivatal felelős a város arculatának a megőrzéséért, ezért a városunk vezetőségének a kötelessége oda hatni, hogy a „kulturális főváros" címért is pályázó Kolozsvár épített öröksége ezzel a műemléktemplomhoz nem illő épülettel ne sérüljön.

• A presbitérium megállapítása szerint az a tény, hogy a bukaresti műemlékvédő bizottság bármikor felülírhatja a helyi műemlékvédelem döntéseit, azt igazolja, hogy a jelenlegi törvény nem alkalmas a műemlékek védelmére, ezért felkéri a szakmát és a politikai szervezeteket, hassanak oda, hogy megfelelő törvény szülessen a templomok és műemlékek teljes védelmének a biztosítására.

Az tiltakozás facebook oldala ITT. Csatlakozzon!

[Forrás: Kétágú templom facebook oldala]
Impresszum