Xeroxolják le a magyar testvérek megoldásait - kérte Bojan Alexandrovici ortodox pap, a szerbiai Timok-völgyi vlachok képviseletében a román hatóságokat az idei Marosfőn szervezett, a külhoni románok képviselőinek találkozást és fórumot biztosító nyári egyetemen.Alexandrovici ezzel arra akarta felhívni a figyelmet, hogy ha Románia részéről nem hoznak létre egy koherens stratégiát a külhoni románok nemzeti identitásának a megőrzésére, akkor a Timok-völgyében élő vlachok el fognak tűnni. 

Erre Alexandrovici a legmegfelelőbb módszernek a magyar hatóságok stratégiáját tartja, és annak a lemásolását kérte. „Változtatunk, és mi is úgy teszünk, mint ők. Nagyon tisztelem a magyar testvéreket, mert ők tudják, hogy ezt hogyan kell csinálni. Ugyanígy kellene nekünk is egy intézetet létrehozni, amelyik attól függetlenül működhet, hogy ki kerül hatalomra. És akárhányszor cserélődne le a miniszter vagy az államtitkár, a struktúra létezne, és tenné a dolgát” – mondta. 

Alexandrovici azt is kiemelte, hogy szerinte nincs különbség a Timok-völgyében élő vlachok és a románok között, de azok mégse kaphatnak román állampolgárságot. „Mi megszerezhetünk több fajta állampolgárságot – bolgárt, magyart, szerbet – de a nemzetünkét, ahová tartozunk, nem” – mondta.

Alexandrovici még ezek mellett az iskolák hiánya miatt is panaszkodott, ahol románt tanulhatnának a vlahok. Elmondta, az utóbbi időben egy sor könyvtárat nyitottak, ahol román nyelvű könyveket lehet találni, de nagyon kevesen tudnak románul olvasni. 

Hasonló problémák miatt panaszkodott a bulgáriai románok képviselője is, ahol a finanszírozások elmaradása miatt be kellett zárni a román tannyelvű iskolákat. Az ukrajnai románok képviselői is panaszkodtak az Ukrajnában kialakult helyzet miatt, valamint azért, mert úgy érzik, hogy a román állam nem foglalkozik velük eléggé. 

Bogdan Aurescu külügyminiszter hétfői üzenetében - amelyet a tábor résztvevőinek küldött - jelentette ki, hogy szerinte Románia jó példát mutat a világnak az interkulturális kapcsolatok terén, és azt szeretné, ha a román modellt honosítanák meg Európának azokban az országaiban is, ahol „a román kisebbséghez tartozó személyek” élnek.

Üzenetében Aurescu biztosította a határon túli román közösségek vezetőit, hogy a tárca „felelősséget visel a román értékek megőrzéséért, az etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitás ápolásáért, és a más államok területén élő román közösségek jólétéért”. 

A vlachoknak a Balkán-félsziget különböző országaiban élő népcsoportokat nevezik, akik latin eredetű nyelvet beszélnek. A román néppel való rokonságuk nyilvánvaló, ennek ellenére a román politika vonakodva ismeri el őket saját kisebbségnek, így érdemtelenül keveset foglalkozik velük.

[Forrás: Transindex]
Címkék: román, vlach
Impresszum