Folyamatosan azt kérdezgettem magamtól, mihez hasonlít a magyar politikusok által javasolt autonómia és arra a következtetésre jutottam, hogy az az álmuk, hogy Erdélyben legyen egy (az isteni eredetű államot felváltó) etnikai eredetű szuperállamuk, Vatikán mintájára.

Ebben az államban, melyet nevezzünk Székelyánnak, a teokráciát etnokrácia váltaná fel és alanyi jogú lakói – természetesen – csak a magyar etnikumúak lehetnének, mint ahogy Vatikánnak is csak akkor lehetsz polgára, ha katolikus vagy.

Rajtuk kívül csak különféle más országok nagyköveteit lehet befogadni, például Romániáét, valamint román etnikumúakat is, de csak alkalmazotti státuszban, nem teljes jogúan. Az Erdélyen belüli etnikai állam vezetőségében a váltást zárt ajtóval tartott Konklávéban zajló választásokon részvevő magyar politikusok fogják biztosítani, ahogy az jelenleg is zajlik.

Mivel a vezetőség felsőbbrendű, emberfeletti természetű, nem vonható felelősségre és nem kérdőjelezhető meg, a politikusok reprezentativitásában kételkedő magyarokat hittagadással, az idegenekkel (vagyis a románokkal) való együttműködéssel vádolhatják meg és ennek alapján kiutasíthatják őket, vagy legalábbis korlátozhatják majd a jogaikat. A Székelyán állam hivatalos nyelve a magyar lesz, természetesen, melynek ismerete kizáró jellegű feltétele az állampolgárság megadásának. A beengedett román kisebbségnek csak beosztotti szerepe lesz, az alsóbbrendű munkák elvégzésére, nem lévén joga földtulajdonhoz, vállalkozáshoz, vagy köztisztségek betöltésén keresztüli társadalmi felemelkedéshez. Az, hogy több magyar szervezet és politikai és civil frakció is létezik, nem lenne akadálya az etnikai állam stabilitásának, mert ugyanúgy működne, mint a katolikus szerzetesrendek, mindegyik a maga befolyásával és jellegzetességével, a saját feladataival és tulajdonaival, mind alávetve a Székelyán Széknek, melyet automatikusan az RMDSZ, a legerősebb és legbefolyásosabb etnikai vallási frakció soraiból származó pontifex maximus vezetne. A szervezetek többi vezetőinek, helyzetükbe beletörődve, a ranglétra alacsonyabb fokain lévő tisztségeket kell majd elfogadniuk, egyfajta különféle hivatalos feladatokkal megbízott kardinálisokként, akik az Etnikumúak Kollégiumában gyűlnek össze.

Természetesen egyedül a székely zászlót fogják kitűzni, Románia zászlója csak a román államot képviselő nagykövetségen lévő megengedett. A himnusz, a pénz, mind a Székelyán állam hivatalos címerét és nyelvét fogják tartalmazni. De az lesz a legfontosabb, hogy ezen állam hivatalosságai semmilyen jognak nem lesznek alávetve, a rendvédelmi erők csak nekik lesznek alárendelve és Svájci Gárda-szerepük lesz, mely nem felelős semmilyen más joghatósággal szemben. Egy valódi egyházi állam, igaz, hit nélkül, de mely talált helyette valami jobbat: az etnikai hovatartozást, melynek célja helyettesíteni a kultúrát, a vallást, a politikát és a gazdaságot.

Attól félek, így néz ki a romániai magyar politikusok autonómiaideálja. Újabban nem is átallják ezt kimutatni. Csak azon csodálkoznak, hogy a románok nem értenek vele egyet és nem osztják hitüket az etnikum szupremáciájában. A románok azonban már rég túljutottak a középkoron és korszerűbb fogalmakban hisznek, amit a magyar politikusoknak is ajánlok, akik vallásukká változtatták azt, hogy egy szűkkeblű, középkori, etnikai, enklavizáló és a globalizálás korszakában teljesen túlhaladott autonómiamodellt erőltessenek.

Bogdan Diaconu (a szerző zömmel magyarellenes fellépéseiről közismert bukaresti PSD-s képviselő E-RS)

[Forrás: adevarul.ro, eurocom.wordpress.com]
Impresszum