Legalább is ez derül ki egy Rétvári Bence EMMI-államtitkár által Szávay István Jobbik-alelnöknek írt írásbeli válaszból. Hiába ugyanis a vonatkozó 2008-as kétoldalú megállapodás, a román félnek csak a betonfalakat sikerült hét év alatt felhúznia. Azt is úgy, hogy a sürgősségi kormányrendelettel annak idején kiutalt finanszírozási pénzekkel kapcsolatos visszaélések miatt az ügyben már a román Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) is vizsgálódik.A hírről a jobbikos honatya nemrég számolt be honlapján. Portálunk megkeresésére Szávay elmondta, hogy azt követően fordult Balog Zoltán emberi erőforrás miniszterhez írásbeli kérdéssel, hogy a Krónika online kiadása májusban hosszabb összeállítást közölt Bencze Mihállyal, a bukaresti Ady Endre Líceum igazgatójával. Az összeállításból kiderül, hogy az intézménynek a vidéki tanulók és a pedagógusok elhelyezése céljából is égető szüksége lenne arra a kollégiumi épületre, amit még egy 2008-as kétoldalú megállapodásban ígért meg a román kormány, ám azóta sem épített fel.Ez azért is érdekes, mert a magyar kormány már 2008-ban teljesítette a battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda felújítására és kibővítésére tett ígéretét, melyet az év szeptemberében birtokba is vehettek az ott tanulók. Sőt, az ünnepélyes átadón Pásztor Gabriella, a román tanügyminisztérium akkori államtitkára emlékeztetett is arra, hogy a kormányközi megegyezés a bukaresti Ady Endre Líceum, a marosvásárhelyi Bolyai-líceum és a dévai Téglás Gábor Iskolacsoport támogatására is vonatkozott.

Csakhogy a háromból máig csupán egyetlen projekt valósult meg – derül ki Rétvári Bence EMMI-államtitkár válaszából. „Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy akkor a magyar fél nem az Ady Endre Líceumot jelölte meg elsődleges prioritásúnak, hanem a dévai „Téglás” Állami Magyar Tannyelvű iskolát, amelynek felújítása párhuzamosan a battonyai román tannyelvű iskolával meg is történt a kijelölt határidőnek megfelelően.” – írja Rétvári. És hiába folytak 2008-ban és 2010-ben is egyeztetések többek között az Ady Endre Líceum felújításáról is, „azóta nem történt érdemi változás az ügyben” – teszi hozzá az államtitkár.

Pontosabban történt, a román kormány által az építkezésre sürgősséggel kiutalt pénz ugyanis befagyasztásra került „tekintettel a kivitelezés során tapasztalt különböző visszásságokra.” A kivitelezést végző cég ellen pedig idén május óta a román Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) is vizsgálódik és tanúként az iskola igazgatóját is beidézte. 

Bencze Mihály megkeresésünkre elmondta, hogy eddig kétszer kellett megjelenjen a DNA előtt és át kellett adnia az építkezés mintegy 219 oldalas dokumentációját. Az igazgató reméli, hogy a vizsgálatnak 2-3 hónapon belül véget érhet és akkor az építkezés újraindulhat. Bár hozzátette, hogy 2013 óta már a Bukarest II. kerületi polgármesteri hivataltól kezdve a román parlament alsó- és felsőházán át a kerületi tanfelügyelőségig mindenkit felkeresett annak érdekében, hogy tájékozódjon a bentlakás építésének folytatásával kapcsolatban, ám érdemi választ senkitől sem kapott. Rétvári Bence válaszával kapcsolatban Bencze annyit mondott, hogy ő korábban egyáltalán nem hallott arról, hogy a kétoldalú megállapodásban szereplő romániai magyar intézmények közül egyiket vagy másikat a magyar kormány fontosabbnak vagy kevésbé fontosnak jelölte meg. Ezt az információt Markó Béla sem említette neki, amikor tájékoztatta ez ügyben.

Így tehát tulajdonképpen marad a további várakozás, bár Rétvári megígérte, hogy a magyar kormány minden fórumon napirendre fogja venni ezt az ügyet is. Már csak az a kérdés, hogy mely fórumokra gondolhatott az államtitkár, hisz lassan közhely, hogy a magyar-román párbeszéd teljesen leállt.

A bukaresti magyar oktatás egyébként idén volt éppen kétszáz éves, nem véletlen, hogy a XIII. Bukaresti Magyar Napok rendezvényeit is elsősorban e jubileumnak szentelték, melynek során többek között felavatták az iskola rovásírásos zászlaját is. Magyarokról egyébként már a 15. századtól tudnak az idén 556 éves román fővárosban, számuk elsősorban vesztes szabadságharcaink után gyarapodott meredeken, így a 19. század közepén már mintegy nyolcezer, 1900 körül pedig mintegy 35 ezer lelket számlált a helyi magyar közösség. Iskolájuk Sükei Imre református lelkésznek köszönhetően pedig már 1815-ben volt, hamarabb, mint helyi románoknak.Az egykori börze épületében működő Ady Endre Líceumban jelenleg mintegy 300 magyar diák tanul, 80%-uk sikerrel teszi le az érettségi vizsgát. Külön érdekesség, hogy mintegy 20-an románként, a magyar nyelv és kultúra iránti érdeklődés és az Adyban folyó oktatás elismertsége miatt tanulnak az egyetlen magyar tannyelvű bukaresti iskolában.

Patkós Dániel

Impresszum