Jelentős vállalásnak bizonyultak az elmúlt években az Európa Kulturális Fővárosa címet viselő projektek, hiszen az épp e tisztséget betöltő települések a nemzetközi figyelem középpontjába kerülhettek, s mindez jótékony hatással lehetett a város kulturális életére, s az ott fellelhető kulturális értékek felvonultatására. Szeptember 24-én sajtótájékoztató keretei között mutatták be a Marosvásárhely 2021 Kulturális Főváros projektet, mellyel azonban nekünk, a magyar közösség tagjainak, súlyos kifogásaink lehetnek.Egy magát európainak hirdető város vezetése – mely épp egy európai szintű kulturális vérkeringésbe igyekszik becsatlakoztatni Marosvásárhelyt – kizárólag egynyelvű (román) tájékoztatást ad elérhető honlapján (www.tirgumures2021.ro), s a teljes magyar lakosságot megkerülve próbálja hamis látszatát kelteni annak, hogy a Székelyföld fővárosaként is ismert település nélkülözi a magyar történelmi- és kulturális vonatkozásokat. Elfogadhatatlannak tartjuk egy olyan kulturális eseménysorozat meghirdetését, mely nem vesz tudomást létezésünkről, miközben a város épített örökségének és felhalmozott kulturális értékeinek túlnyomó része még mindig magyar vonatkozású. Sokunk meggyőződése, hogy a számos alkalommal hirdetett tolerancia és a nemzetiségek európai szintű, békés egymás mellett élése csak akkor valósulhat meg, ha a városvezetés – hirdetett elveit komolyan véve – tekintettel lesz az itt élő magyar közösségre, annak kulturális értékeire, valamint nyelvi- illetve egyéb kisebbségi jogaira.

Amíg a meghirdetett projekt kizárólag egynyelvű, kirekesztve ezzel több tízezer helybélit, nem tudunk örülni, sem drukkolni a kezdeményezésnek, hiszen mindez azt bizonyítja, hogy a döntéshozók nem európai módon gondolkodnak, és nem méltók a város európai szintű képviseletére. Csak remélni tudjuk, hogy nem hat újszerűen a marosvásárhelyi városvezetők irányába tett azon kijelentésünk, miszerint a városunknak – alapításától kezdődően – a magyar közösség aktív és megkerülhetetlen formálója.

Tekintettel a jelenlegi méltatlan helyzetre, jogos elvárás minden felelős magyar politikai vezető felé, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel érvényesítse jogainkat, munkájával, bármilyen jellegű hozzájárulásával pedig csak akkor segítse a meghirdetett projektet, ha a fent említett problémák rendeződnek, és a teljes körű két- vagy többnyelvűség érvényesül. Ezek nélkül érdemtelenül hitelesítjük a regnáló megye- és városvezetés magamutogatását.

Portik Vilmos
Impresszum