A Simicska-féle magyar médiabirodalom és az RMDSZ sajtója már-már közös erőfeszítésben próbál éket verni Orbán Viktor és Tőkés László, illetve a Fidesz és az Erdélyi Magyar Néppárt közé.Nagyváradon, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) elnökségénél tett tájékozódó látogatást csütörtökön Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke – számolt be honlapján pénteken az egyházkerület. Ennek alapján mind a magyarországi balliberális média, mind pedig az erdélyi RMDSZ-es sajtó nagy teret szentelt a látogatásnak, leplezetlen örömmel híresztelve, hogy a küszöbön álló KREK-beli tisztújítás előtt a magyar kormány képviselői teljes mellszélességgel állnak ki az új mandátumára készülő Csűry István püspök és csapata mellett, holott az egyházkerület korábbi püspöke, Tőkés László EP-képviselő mintegy féléve próbálja felhívni a köz figyelmét arra, hogy utódjáról terhelő iratok kerültek elő a Securitate irattárából. Ezek szerint Csűryt a nyolcvanas években beszervezte a román kommunista diktatúra politikai rendőrsége.


Kövér és Szász – akik egymással családi komaságban állnak – a Csűryvel való megbeszélés után úgymond munkavacsora keretében találkoztak az egyházkerület esperesi karával. A kerületben október 21-én tartják a tisztújító közgyűlését. A püspöki tisztségre Csűry István az egyedüli jelölt.

 

A két magyarországi politikus látogatása nyomán a milliárdos Simicska Lajos – aki Orbán Viktor miniszterelnök barátjából annak esküdt ellenségévé vált pár éve – tulajdonában lévő Magyar Nemzetben Kövér intő jelzése Tőkésnek címmel jelent meg egy zavaros kommentár, amely egyrészt kárörvendően ír arról, hogy Tőkésnek és az általa védnökölt EMNP-nek úgymond csökkent az ázsiója a magyarországi kormánypártok szemében, másrészt azt próbálja a témához nem illően sulykolni, hogy „meghatározóvá vált a Fidesz és az RMDSZ partneri viszonya”. A cikk szerzője ráadásul azzal a blöffel zárja, hogy a Néppárt „az utóbbi időben a Jobbik felé tapogatózik”.

 

Ebben a kontextusban adott ki ma és juttatott el a sajtóhoz egy nyilatkozatot Tőkés László püspök, ez alább olvasható.

 

 

Nyilatkozat

 

A Fidesz-kormány ellen összeesküdött, hajdan jobb napokat látott sajtóorgánum, a Magyar Nemzet Kövér intő jelzése Tőkésnek cím alatt ünnepli, hogy: „Meghatározóvá vált a Fidesz és az RMDSZ partneri viszonya.” Az RMDSZ holdudvarába tartozó szerző Kövér László házelnök „szimbolikus látogatásáról” tudósít, aki – szerinte – „nem ért egyet azzal a hadjárattal, amelyet a volt református püspök – Tőkés László – indított a Királyhágó-melléki egyházkerület jelenlegi vezetője – Csűry István – ellen”. A Magyar Nemzet tollnoka Soltész Miklós államtitkár júliusi látogatását is feleleveníti, melynek alkalmával Csűry Istvánt „a magyar kormány támogatásáról” biztosította. Hadd tegyük hozzá, hogy nemrégen Németh Szilárd országgyűlési képviselő, a Fidesz alelnöke is vendégségben járt a Királyhágó-mellék egyik rendezvényén, annak a Szász Jenőnek a társaságában, aki a Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetőjeként Kövér László elnököt is elkísérte Nagyváradra.

Na és akkor mi van? – tehetjük fel a kérdést.


Először is tudnivaló, hogy Orbán Viktor miniszterelnök július végi, tusnádfürdői megbeszélésünk alkalmával egyértelműen kifejezésre juttatta, hogy a magyar kormány nem avatkozik bele a küszöbönálló Királyhágó-melléki egyházi választásokba.


Másodsorban jöhet akárki is a magyar kormány vagy a Fidesz–KDNP részéről: ez semmit nem változtat a tényeken. Maga Csűry István jelentette ki ugyanis, hogy amennyiben titkosszolgálati múltja bármikor kiderülne, „azonnal és készséggel lemond akár a jelöltségről, vagy később a tisztségéről, amennyiben megválasztanák”. Márpedig az „Amennyiben mégis kiderülne…”címen megjelent kiadvány napnál világosabban fényt derít arra, hogy Csűry István – sajnálatos módon – a román politikai rendőrség, a hírhedt Securitate ügynöke volt. Ezen a tényálláson még az RMDSZ-be beolvadt Magyar Polgári Párt volt elnökének, Szász Jenőnek a „nemzetstratégiai” mesterkedése sem változtathat.

Amúgy őszintén szólva egyetlen pillanatig sem hihetjük, hogy a magyar kormány, illetve a Fidesz–KDNP jeles notabilitásai egy titkosszolgálati kollaboráns pártját fognák. Ez nem lehet más, hanem csak a Magyar Nemzet és a hasonszőrű média, valamint egyes cinkos RMDSZ-es körök kitalációja és manipulációja.


Csűry Istvánnak pedig semmiképpen sem kívánhatjuk, hogy Fazakas Csaba volt temesvári esperes és csapata álságos támogatására hagyatkozva saját nyilatkozatának és lelkiismeretének szavát meghazudtolja.

 

Brüsszel, 2016. október 18-án,

az 1956-os forradalom havában

 

Tőkés László


Impresszum