A Jobbik Magyarországért Mozgalom határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amelyben kezdeményezték, hogy a parlament a 2020. esztendőt Trianon Emlékévvé nyilvánítsa. A kezdeményezést az LMP támogatta, a kormánypárt viszont még napirendre vételét sem támogatta.A Szávay István és Farkas Gergely országgyűlési képviselők által jegyzett közlemény így fogalmaz:

Határozati javaslatunk célja, hogy méltó módon megemlékezhessünk arról a nemzeti tragédiáról, ami 100 évvel ezelőtt történt, és mindarról, ami Trianon következtében az elmúlt évszázad során nemzetünket sújtotta. (...) Indítványunkkal ugyanakkor természetesen a jövőbe is kívánunk mutatni, hiszen az elszakított területeinken élő nemzettársaink a mai napig sem élhetnek egyenrangú állampolgárként szülőföldjükön. A szomszéd népek ígéretei nem teljesültek, így az 1918. december elsején tartott gyulafehérvári román nemzetgyűlés azon határozata sem, amely teljes nemzeti szabadságot ígért az együtt élő népek számára.

A Jobbik a beterjesztett javaslatra csupán tárgyalási alapként tekint. Ennek jegyében felkértük az összes parlamenti pártot, hogy csatlakozzanak az indítványhoz, az közös előterjesztésként kerüljön benyújtásra, és közösen határozzuk meg azt a nemzetpolitikai minimumot, amelyben mindannyian egyet tudunk érteni.”


A közleményben kitértek a kormánypárt hozzáállására is a kérdéshez: „ Felháborítónak és álságosnak tartjuk a Fidesz magatartását, a nagyobbik kormánypárt ugyanis a kezdeményezés támogatását azzal az ürüggyel utasította vissza, hogy Trianonról sokkal tágabb kontextusban, annak okait és az oda vezető utat is vizsgálva kíván majd megemlékezni. A tágabb kontextusba helyezés azonban pontosan a nemzeti minimum megteremtését teszi lehetetlenné, a közös, felelősségteljes megemlékezés helyett felesleges, megosztó emlékezetpolitikai háborúskodást szül majd. Az a Fidesz tehát, amely a rendszerváltást követően még kivonult a Parlamentből Trianon évfordulóján, majd a korábbi években örömünnepet csinált a június 4-i gyásznapból, most pártpolitikai érdekeit helyezi az összenemzeti érdek elé, így terelve el a figyelmet a valódi lényegről, a külhoni magyarság évszázada tartó jogfosztottságáról.

A Jobbik a mai parlamenti szavazás kiábrándító eredménye ellenére sem adja fel azon célkitűzését, hogy 2020-ban méltó módon emlékezhessünk meg Trianon tragédiájáról. 2018-as kormányra kerülésünket követően erről is gondoskodni fogunk.” – zárul a közlemény.
Impresszum