Az iarex.ru orosz portál interjút készített Vona Gáborral. A lap többek között a paksi bővítésről és az orosz-magyar viszonyról kérdezte a pártelnököt, de kíváncsiak voltak arra, miért igyekszik jó viszony kialakítására Oroszországgal úgy, hogy a Jobbik elítéli a Szovjetúniót, illetve Vona Gábor nagyapja is a Vörös Hadsereg ellen harcolva vesztette életét.Az orosz nyelvű interjú fordítása az alábbi:

-Nemrég az orosz elnök Vladimir Putyin és a magyar miniszterelnök Orbán Viktor találkoztak Moszkvában és fontos megállapodásokat kötöttek. A magyar Paksi Atomerőmű kibővítéséről szóló szerződés a magyar politikai életben erős kritikát váltott ki. Miért? Az Önök pártja, hogyan ítéli meg Orbán moszkvai látogatásának eredményeit?

-A Jobbik az egyetlen egy parlamenti párt, amely nem csupán a paksi bővítést illetően, hanem azon belül az orosz pályázat mellett tette le a voksát. A többi párt a szerint váltogatta a véleményét, mint egy zoknit, hogy éppen kormányon volt-e vagy ellenzékben. Számunkra ez egy energetikai, szakmai kérdés. Az atomenergia Magyarországnak nélkülözhetetlen, az orosz pályázat pedig a legbiztonságosabb technológia, hiszen Pakson a korábbi blokkokat is Oroszország építtette. A másik érvünk, hogy talán itt várható a legmagasabb beszállítói lehetőség a magyar vállalkozások számára. Ennek betartására egyébként, mint az orosz-magyar parlamenti baráti csoport vezetője, külön is kérem a Roszatomot.

-Hogyan látja a magyar-orosz kapcsolatok társadalmi megítélését? Mint ahogy korábban még mindig beszélnek KGB-s összeesküvésekről és szovjet megszállókról?


-Ez sokat változott, hiszen a kommunista rendszer bukása óta több mint húsz év eltelt. A történelmi sérelmekről meg kell emlékezni, tisztelnünk kell egymás ez irányú érzékenységét, de nem szabad, hogy az megfosszon bennünket egy kölcsönösen prosperáló jövő lehetőségétől. Ma már az emberek egy jelentős része nosztalgiával gondol vissza arra, amikor mezőgazdasági és ipari termékeket tudtunk oda szállítani, ami sok embernek adott munkát. Én azért dogozom, hogy ez a lehetőség újra megnyíljon Magyarország számára. Nekünk Oroszország stratégiai partner.

-A politikai pártok hozzáállása mennyiben igazodik a társadalmi változásokhoz?


-Sajnos azt látom, hogy az én pártomat leszámítva, mind a Fidesz, mind a szocialisták Oroszország-politikája következetlen és ez által káros. Teljesen meg tudom érteni, ha emiatt önök megbízhatatlan partnernek tartják Magyarországot. Ha a Jobbik kerül kormányra, ezzel szakítani kívánunk, és hosszú távú, egymás tiszteletére épülő partnerség építését fogjuk elvégezni.

-Az Ön Nagyapja meghalt a Szovjetunió elleni harcokban a II. Világháború alatt. Ön viszont most az Orosz - Magyar Interparlamentáris Unió elnöke. Hogyan magyarázza meg saját magának ezt a helyzetet?

-A történelemben nem jók és rosszak harcoltak a háborúkban, hanem emberek mindkét oldalon. Nagyon sajnálom, hogy nem ismerhettem a nagyapámat, és hogy édesapám is, nélküle nőtt fel, de ezzel nagyon sok család így volt akkoriban minden országban. A fényképe ma is az irodámban van, büszke vagyok rá. Mindezt azonban nem szabad összekevernem a magyar-orosz kapcsolatok fontosságával. Nekem közéleti vezetőként az a dolgom, hogy Magyarország számára a lehető legjobbra törekedjek. Ehhez pedig egy kitűnő magyar-orosz viszony kell. A családi tragédiánkat nem szabad belevinni a két ország külpolitikájába. Azt gondolom, hogy ezzel példát mutatok mindenki felé, hogy a jövő ne a háborúskodásról, hanem a kölcsönös tiszteletről és a megoldások kereséséről szóljon.

-Ön szerint mi lehet az orosz-magyar kapcsolatok alapja? Mit tud nyújtani a két ország egymásnak?

-Mindketten tudunk nyújtani valami fontosat a másiknak. Magyarország Moszkvának kapu és híd lehet nyugat felé, Oroszország pedig hatalmas piac, valamint ellensúly lehet az egyoldalú euroatlantizmussal szemben a számunkra.

-Önök voltak az egyetlen magyar párt, amelyik akár Grúzia, akár Ukrajna, akár Szíria kapcsán támogatták az orosz álláspontot. Miért tették?

-Egyszerűen azért, mert Oroszország képviselte a tisztességes, számunkra is elfogadható álláspontot. A többi magyarországi párt mind uniós és amerikai befolyás alatt van. A wikileaks iratokból kiderült, hogy mindegyik párt elnöke rendszeresen jár az amerikai nagykövetségre beszámolni, ahol egyébként az USA lehallgató központot működtetett. Mi nem akarunk az Egyesült Államokkal sem rosszban lenni, de az itteni szolgálóik sem. Mi független Magyarországot akarunk, ehhez pedig független párt kell.

-Tavaly Moszkvában a Lomonoszov Egyetemen tartott előadást az eurázsianizmus és az euroatlantizmus konfliktusáról. Hogyan látja ezt a kérdést? Ma, hogy tekint erre a koncepcióra?

-A véleményem nem változott. Magyarország számára az euroatlantizmus gazdasági, politikai és kulturális válságot hozott, ezért újra kell értékelnünk a nemzetközi helyzetünket. Az eurázsianizmus számomra azt jelenti, hogy Magyarország Európa és Ázsia között egyfajta közvetítő tud lenni. Tudom, hogy ennek a fogalomnak a gyökerei Oroszországba vezetnek, ismerem Trubeckoj írásait, ahogy van szerencsém ismerni Dugin professzort is személyesen. Az eurázsianizmus előnye, hogy meghagyja a különféle régiók önállóságát és egyfajta kontinentális együttműködésre épül az uniós elnyomással szemben.

-A korábbi években Magyarország Észtországgal és Finnországgal nagy figyelmet fordított a finnugor népek problémáira Oroszországban. Ön milyen perspektívákat lát a finnugor egységgel kapcsolatban?

-Számunkra a finnugor kapcsolatok mind érzelmi, mind szakmai okokból kevésbé fontosak, mint a többi pártnak. Mi azt valljuk, hogy a magyar egy ősi sztyeppei nép, a hunok leszármazottja. Ez a kérdés természetesen különféle külpolitikai konzekvenciákkal is jár, de azt hiszem, hogy az Oroszországgal való jó kapcsolat szempontjából ez semmilyen negatív hatást nem jelent.

-Oroszországban erőteljes figyelemmel kísérik a magyar, de elsősorban a ruszin kisebbségek helyzetét Ukrajnában. Mi a hozzáállása a Jobbiknak ezen kisebbségek érdekeinek védelmével kapcsolatban Ukrajnában?

-Mivel Ukrajnában jelentős magyar kisebbség él, ezért az ottani folyamatokat mi is nagyon figyeljük, és kitűnő kapcsolataink vannak a ruszin kisebbséggel. Mondhatnám úgyis, hogy szinte testvéri ez a viszony, a ruszinok szervezeteinek vezetői rendszeresen részt vesznek a Jobbik kongresszusain, és mindig nagy szeretettel fogadjuk őket. Bízom benne, hogy Ukrajna, amely európai értékekről beszél, kellő felelősséggel és tisztességgel kezeli majd az ott élő nemzeti kisebbségeket.

-Oroszországban jól ismert az erdélyi magyar lakosság problémája Romániában. Milyennek értékeli a területi szubjektivitás és az autonómia esélyét Erdélyben?

-A helyzetet jelenleg rossznak látom, a román fél ugyanazt a hibát követi el, mint a magyarok a XIX. században, azt hiszi, hogy el tudja tüntetni, asszimilálni tudja a másikat. Ez nem fog menni. Mi ezt az első világháború után a saját kárunkon tanultuk meg. Viszont emiatt középtávon optimista vagyok. Biztos vagyok benne, hogy még az én életemben lesz erdélyi magyar autonómia.

-Végül, Oroszország hagyományosan nagyon közeli kapcsolatokat ápol Szerbiával. Emiatt érdekes lenne megtudni az Önök pártjának hozzáállását a vajdasági magyar lakosság által kért autonómia problémájáról? Ön egyetért a vajdasági politikai erők óhajával, melyek autonómiává növelnék státuszukat?

-Természetesen. Mi mást is akarhat egy magyar nemzeti párt vezetője? Tisztában vagyok az orosz-szerb kapcsolatok mélységével, de ebben én nem problémát, hanem lehetőséget látok. Lehetőséget, hogy talán orosz közvetítéssel meg tudjuk értetni a szerbekkel - ahogy a románokkal is - hogy mi nem ellenük vagyunk, hanem magunkért. Nem az ő jogaikat akarjuk csorbítani, hanem együtt élve egymással a Kárpát-medencében, a saját jogunkat is megszerezni a megmaradáshoz.

[Forrás: iarex.hu - alfahir.hu]
Impresszum