Új református templomot avattak szombaton Debrecenben. A lencztelep-paci gyülekezet templomszentelő hálaadó istentiszteletén Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök hirdetett igét.

Fotók: MTI
Fotók: MTI


"Ha már közelebb jött hozzátok a templom, az a kihívás, hogy vegyétek észre: közelebb jött hozzátok Isten" - szólt a gyülekezethez a püspök, arra utalva, hogy a lencztelepi városrészben élőknek eddig nem volt templomuk.

"Ez az a hely, ahol kinyílik előttünk Isten csodálatos lénye, és én is kinyílhatok" - hangoztatta a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke.

Bölcskei Gusztáv a továbbiakban arról beszélt: "azért vagyunk együtt a templom keresztelésén, hogy átéljük azt a csodát", amit átéltek azok, akik ott voltak Jézus megkeresztelésekor.

"Amikor megnyílt, szétrobbant, szétszakadt az ég, s egy hang hallatszott a mennyből: te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm" - utalt a szentírásra a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, hozzátéve: e templom is arról szól: Isten szétrobbantotta az eget, hogy lásson bennünket.E templom példázza e csodálatos nagy nyitást - fűzte hozzá Bölcskei Gusztáv.

Papp László, Debrecen alpolgármestere (Fidesz-KDNP) meggyőződését fejezte ki, hogy a városnak nemcsak a múltja és a jelene, hanem a jövője is szorosan összefonódik a református egyházzal.

"Közös felelősségünk örökségünk ápolása, hogy megőrizzük mindazt, amit elődeink ránk hagytak" - mondta a politikus. E felelősség megnyilvánulásaként értékelte a debreceni Református Nagytemplom, a Református Kollégium és a közöttük lévő emlékkert felújítását.

Búzás Dénes lelkipásztor és Tasi Sándor, a gyülekezet gondnoka részletesen ismertette a Kováts András Ybl-díjas építész tervei alapján elkészült templom építésének történetét, kiemelve, hogy a gyülekezet tagjai kétkezi munkával is segítették a kivitelezést.

Az önkormányzattól kapott területen mintegy 168 millió forintos költséggel templomot, gyülekezeti házat, parókiát, valamint játszó- és rendezvényteret építettek - hangzott el a hálaadó istentiszteletet követő egyházközségi közgyűlésen.

[MTI]
Impresszum