A BN24 román hírportál ezúttal annak akart utánajárni, valóban igaz-e, hogy a Jobbik erdélyi magyar hazafias szervezetek táborait támogatja, akár komoly összegekkel is. Szávay István, a párt alelnöke készségesen válaszolt a kérdésekre.

A román sajtó is felfigyelt az erdélyi Átlátszó cikkére, amelyben azt boncolgatták, a Jobbik pártalapítványa kinek és mennyi költséget folyósított az évek során. Kiderült, hogy a párt az elmúlt évek folyamán több erdélyi szervezet nyári rendezvénysorozatát is támogatta pénzügyileg. A BN24 szintén kíváncsi volt a Jobbik, és román sajtóban gyakran szélsőségesnek bemutatott Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom közötti kapcsolatra. Az interjút alább közöljük:

"Mindig is fontosnak tartottuk és a jövőben is fontosnak fogjuk tartani azon rendezvények lehetőségeinknek megfelelő támogatását, melyek elősegíthetik a szülőföldön való magyar megmaradást!"


A Jobbik elismerte, hogy támogatja a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalmat, Románia legaktívabb jobboldali szervezetét.

A Jobbik több tízezer euróval támogatta a Románia egyik legradikálisabb szervezetének tartott HVIM rendezvényit. Ez derült ki az Átlátszó tudósításból, valamint megerősítésre került a Jobbik alelnöke, Szávay István által is. A Jobbik alelnöke a BN24 hírportálnak elmondta, amint a múltban, úgy a jövőben is támogatni fog minden olyan rendezvényt, ami a külhoni és anyaországi magyarság között kapcsolatot teremt.

BN24: Igaz az, amit az erdélyi Átlátszó portál állít, hogy a Jobbik támogatja az EMI tábort, vagy akár a Székely Szigetet, amit egyébként a HVIM szervez? Ha az állítás nem igaz, hogyan kíván reagálni az illető cikkben elhangzottakra.

SzI: Természetesen igaz, hisz az Átlátszó portál által kért és e cikkben közölt adatokat mi magunk adtuk közre a portál vonatkozó közérdekű adatigénylését követően. A Jobbik ugyanis mindenkor a korrupciómentesség, az átláthatóság, a közpénzekkel való felelős bánásmód elkötelezett híve volt és lesz is, ezért például egyedüliként Magyarországon a törvényi kötelezettségen túlmenően nemcsak országgyűlési képviselőink, hanem a velük egy háztartásban élők vagyonnyilatkozatait is nyilvánosságra hoztuk, így nem lehet semmit sem elrejteni, elmismásolni. Ebbe a sorba illeszkedik pártalapítványunk, a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány által támogatott programok és rendezvények nyilvánosságra hozatala is, melyből az ön által említett cikk is született.

Ugyanakkor mindig is fontosnak tartottuk és a jövőben is fontosnak fogjuk tartani azon rendezvények lehetőségeinknek megfelelő támogatását, melyek elősegíthetik a szülőföldön való magyar megmaradást, összetartozást és fórumot biztosítanak a beszélgetésre, a találkozásra külhoni és magyarországi fiatalok között. Úgy gondoljuk, hogy mind az idén immár 11. alkalommal megrendezendő EMI-tábor, mind pedig a kisebb volumenű, ám 2009 óta valamilyen formában minden évben megrendezett Székely Sziget feltétlenül e rendezvények közé tartozik.

A román média egy része következetesen leszélsőségez egyes erdélyi magyar rendezvényeket
A román média egy része következetesen leszélsőségez egyes erdélyi magyar rendezvényeketBN24: Nem gondolja, hogy a gyakran radikális nézetekkel is megvádolt Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalommal való kapcsolat akár káros is lehet a Jobbik megítélésére nézve?

SzI:A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom egy nemzeti érzelmű ifjúsági szervezet, amely nem egyenlő a Jobbikkal, külön akciókat szervez, nem is kell, hogy mindenben együttműködjünk, de nem is hinném, hogy nekünk el kellene tőlük határolódnunk. Ugyanakkor ismét csak hangsúlyozni tudom, hogy minden olyan rendezvényt és kezdeményezést támogatunk, mely a határokon átívelő nemzeti összetartozást segíti elő. A Székely Szigetet ilyen rendezvénynek tartjuk, ezért örömmel támogattuk és fogjuk is támogatni, mint ahogyan más hasonló rendezvényeket is igyekszünk lehetőségeinkhez mérten segíteni, ha szervezőik kérelmükkel megkeresnek bennünket.

BN24: A MIÉRT (RMDSZ) évről évre tábort szervez, de a Jobbikot nem hívják meg arra hivatkozva, hogy a "bármiféle szélsőséget elutasító RMDSZ és a Jobbik között sohasem létezett semmiféle kapcsolat". 


SzI: Mi minden olyan személlyel vagy szervezettel készek voltunk és leszünk is együttműködni, mely mögött külhoni magyar emberek támogatása, bizalma, szavazata áll és mely a külhoni magyarság szülőföldjén történő, hosszú távú megmaradásáért dolgozik. A többi magyarországi párt, főleg a kormánypártok gyengülésével párthuzamosan a Jobbik egyre erősebb. Idővel tehát a fenti helyzet, hozzáállás is változhat. De ha nem, mi attól még nyugodtan fogunk aludni. A Jobbik nem szélsőséges párt, ezt az RMDSZ is pontosan tudja. Ez a jelző nem is minket minősít valójában, hanem azt, aki a román hatalomnak való megfelelés kényszere vagy vágya miatt ránk süti. Másrészt a saját funkcionáriusain és a magyar kormány két képviselőjén kívül senki mást nem hívtak meg. Tehát nem arról van szó, hogy mindenki ott van, csak a Jobbik nem, hanem arról, hogy senki nincs ott, kivéve a magyar kormány két (egyébként nem túl magas rangú) képviselőjét. (Ez persze annak is köszönhet, hogy a Fidesz korábbi szövetségese, az Erdélyi Magyar Néppárt ellenében kiegezett az RMDSZ-szel.) Egyébiránt pedig a Jobbik Ifjúsági Tagozatnak több erdélyi kapcsolata is van, mint például az Erdélyi Magyar Ifjak, vagy a MINTA. Ők járnak is hozzánk, és fiataljaink szívesen mennek az ő rendezvényeikre. Ahová pedig nem hívnak, oda nem is vágyakozunk túlzottan.

Úgy a Hargita megyei EMI tábor, mint a Kovászna megyei Székely Sziget augusztus hónapban várja látogatóit.

Nemrég újból meggátolták a HVIM vezetőjének Romániába látogatását azt követően, hogy még télen bíróságon kiharcolta az országba való beutazáshoz való jogát. Zagyva György Gyulát azzal az indokkal tartóztatták fel, hogy "személye minden jel szerint valós veszélyt jelent Románia vagy polgárainak biztonságára, illetve a közrendre nézve". A kitiltás meghatározatlan időre szól.

[BN24 - ittHON.ma]

Impresszum