Meghívót küldenek Ferenc pápának a romániai katolikus püspökök annak érdekében, hogy látogasson el az országba – döntöttek az egyházfők a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia Nagyváradon lezajlott őszi plenáris ülésén.A püspökkari konferencia szeptember 26-28. között ülésezett a Szent István magyar király által ezer esztendeje alapított bihari egyházmegyében, amelynek székhelyét Szent László király helyezte 1077-ben Váradra. Az ülés után kibocsátott sajtóközlemény szerint a meghívással a római katolikus és görögkatolikus püspökök Románia katolikus híveinek óhaját is kifejezik, ugyanakkor megállapítják, hogy a Szentatya látogatása „minden bizonnyal Szent Péter utóda atyai gondoskodásának volna a jele mindenki számára”.

Elsőként II. János Pál pápa járt Romániában 1999. május 7–9. között, a vizit pedig azért is számított történelminek, mert személyében első ízben látogatott el Krisztus földi helytartója, a katolikus egyház feje egy többségében ortodox vallású országba. Az ortodoxok lobbijának betudhatóan azonban II. János Pál Erdélyt nem kereste fel, holott a katolikusok többsége Erdélyben él és magyar nemzetiségű vagy származású.


A pápalátogatás legutóbb 2015-ben, Klaus Johannis államfő vatikáni útja alkalmából került ismét terítékre. Az elnöki hivatal ezt követően azzal dicsekedett, hogy Ferenc pápa elfogadta Johannis meghívását Romániába, ám annak időpontja azóta sem ismert. Egyházi körökben akkor úgy tudták: egyhamar nem is valószínű. A mostani meghívásnak nincs köze a bukaresti állami invitációhoz.


Egyébként a római- és görögkatolikus érsekek és püspökök szeptember 26–28. között Nagyváradon zajló tárgyalásának középpontjában Ferenc pápa meghívásán kívül a katolikus egyházi élet különböző területeinek elemzése, illetve a helyi egyházak közös irányvonalainak a meghatározása – tekintettel az Irgalmasság Évének a lezárására – szerepelt. Egyeztettek továbbá a 2017-ben Temesváron tartandó országos hittanolimpiáról, hangsúlyozva, hogy a katolikus nevelés egy országos, központi irányítást igényelne. Jogi, ökumenikus és gazdasági témák is terítékre kerültek, illetve a december 11-én tartandó parlamenti választásokkal kapcsolatban nyilatkozatot is megfogalmaztak, melyben minden katolikus hívőt és jóakaratú embert a választásokon való részvételre buzdítanak a főpásztorok, akik szerint „minden állampolgár erkölcsi kötelessége, hogy rész vegyen a politikai életben”.


A püspökkari konferencia részvevői ellátogattak kedden a váradi várba, ahol együtt imádkoztak a Szent László király által építtetett és a régészek által részben feltárt ősi székesegyház bejáratánál. Kulturális és helytörténeti szempontból is jelentős mozzanata volt ennek a napnak egy egyháztörténeti állandó kiállítás megnyitása, amely a felújított várbeli fejedelmi palotában kapott helyet. Az ünnepélyes tárlatnyitó után Miguel Maury Buendía apostoli nuncius celebrált misét a vártemplomban a főpapok, más szolgatársak és a többnemzetiségű hívek jelenlétében.


A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia következő plenáris ülését Kolozsváron tartják 2017. május 3-5. között a Kolozsvár-Szamosújvári Görögkatolikus Püspökség székhelyén. 

Impresszum