Május 26–27-én „Jövőnek magját hordozom” címmel emlékkonferenciára és ünnepi megemlékezésre kerül sor Balázs Ferenc Balázs Ferenc (Kolozsvár, 1901–Torda, 1937) erdélyi magyar író, költő, népművelő, utazó halálának 80. évfordulóján.
2017. május 26–27-én „Jövőnek magját hordozom” címmel emlékkonferenciára és ünnepi megemlékezésre kerül sor Balázs Ferenc Balázs Ferenc (Kolozsvár, 1901– Torda, 1937) erdélyi magyar író, költő, népművelő, utazó halálának 80. évfordulóján.

 

A Magyar Unitárius Egyház, a Mészkői Unitárius Egyházközség, a Kolozsvári Magyar Történeti Intézet, valamint a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány szervezésében tartott kétnapos konferencia és ünnepség helyszínei Kolozsvár és a Kolozs megyei Mészkő (Cheia). A május 26-i emlékkonferencia előadásai Balázs Ferenc sokrétű munkásságát, illetve szellemi örökségének utóéletét kívánják felidézni. A kulturális műsorral záruló konferencia Kolozsváron zajlik.

 

A mészkői program május 27-én 10 órától kezdődik a helyi unitárius templomban. Az istentiszteleti és ünnepi megemlékezés után a helyi unitárius temetőben kopjafaavatásra kerül sor Balázs Ferenc sírjánál. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárul.

 

A Balázs Ferenc-emlékkonferencia és ünnepi megemlékezés programja:

 

Emlékkonferencia: május 26., Kolozsvár (a Magyar Unitárius Egyház székhelyi épülete, Dávid Ferenc-imaterem, 1989. december 21. sugárút/Kossuth Lajos utca 9. szám)

15.00–20.00

Megnyitó, köszöntések          Elnök: dr. Rezi Elek (PTI)

Rácz Norbert lelkész: Egy kiteljesedő világ fele – Balázs Ferenc gondolkodásának vázlatos bemutatása

Vallasek Júlia irodalomtörténész: „Most is ugyanaz vagyok „.” – Gondolatok Balázs Ferenc irodalmi munkásságáról

Hunyadi Attila Gábor történész: Kis közösségek/kistérségek önellátása Balázs Ferenc írásai szerint

Lakatos Sándor lelkész: A székelykeresztúri közösségszervező

Dáné Tibor Kálmán művelődésszervező: Balázs Ferenc hatása a 20. század végi erdélyi népfőiskolai mozgalomra

Gwyn Reid testvérgyülekezeti képviselő: Balázs Ferenc szellemi örökségének egyesült államokbeli vonatkozásai

Keszeg Vilmos néprajzkutató: Balázs Ferenc Aranyosszék és Erdély társadalmának emlékezetében

19.00 – Kulturális műsor

 

Ünnepi megemlékezés, május 27., Mészkő


10.00–11.30 – Ünnepi istentisztelet és megemlékezés a helyi unitárius templomban

12.00–12.30 – Kopjafaavatás az unitárius temetőben Balázs Ferenc sírjánál

Impresszum