Március 18-án ismételten hagyományos Bretter-kör lesz a kolozsvári Bulgakov Irodalmi Kávéházban. A hosszú múltra visszatekintő irodalmi estre szeretettel várják az érdeklődőket. A belépés díjtalan.Ilyés Zsolt, egyetemi hallgató lesz a soron következő (hétfői) Bretter György Irodalmi Kör vendége. Írásait André Ferenc, költő mutatja be az érdeklődők számára. A 20.00 órától kezdődő felolvasás után, a résztvevők is elmondhatják észrevételeiket, véleményeiket és maguk is bekapcsolódhatnak a kialakuló vitába.

Az 1950-es évek közepétől a Romániai Írószövetség kolozsvári fiókjának az égisze alatt működő Gaál Gábor Irodalmi Kör, az első, a második és a harmadik Forrás-nemzedék kialakulásának az alkotóműhelye, 1983-ban felfüggesztette üléseit. Az 1989-es romániai forradalmat követően, 1991-ben alakult újra Kolozsváron a Gaál Gábor Irodalmi Kör. Alapítói Bréda Ferenc, Kovács Ferenc és Bíró László Ferenc voltak. 

1993-ban Egyed Péter filozófus, költő és prózaíró javaslatára a Gaál Gábor Irodalmi Kör felvette a Bretter György Irodalmi Kör nevet. Az antikvitás művelődéstörténetéből közismert jelmondat, az itt és most (hic et nunc) szellemi tanácsa, Bretter György kolozsvári filozófus szerint az itt és mást-jelszóra módosul a korszerű társadalmak európai kontextusában. Ezen erkölcsi-szellemi másság megvalósítása képezi a Bretter-Kör irodalomszemléleti állandóját és alkotásesztétikai mozgatóelvét.

[Forrás: itthon.ma, wikipedia.com]
Impresszum