A szobrot, mely a város főterén állt, a Szent László tér felújítása során mozdították el, majd egy sufniban helyezték el megőrzésre. A váradi születésű, magát egyszerre magyar és román hazafinak tartó ügyvéd, politikus és mecénás egész alakos szobra kapcsán a váradi önkormányzatnak most büntetést kell fizetnie.

Gozsdu Manó
Gozsdu Manó


„Én (…) kinyilatkoztatom az egész világ előtt, hogy az egész föld kerekségén jobb román és jobb magyar hazafi, mint én, nem létezik. (…) Vesse akárki a mappára szemét, és meg fogja látni, hogy azon román, ki a román nemzetet folytonos ellenségeskedésre ingerli a magyarok ellen, legnagyobb ellensége a román nemzetnek; meggyőződhetik, ha egy kis élet- és világtapasztalása van, hogy az egymás közti súrlódások csak mind a kettőnek életét rövidítik: mert ha ma elvész a magyar, holnap a román fog elveszni.”

és szobra egy sufniban
és szobra egy sufniban


Gozsdu látnoki szavait természetesen nem fogadta meg senki. A történelem alakulása folyamán Gozsdu Manó személyét a román közgondolkodás (sajátos amnéziáról téve bizonyságot) kisajátította magának, éppen ezért számos köztéri szobra áll Románia nagyobb városaiban. Azt nem tudni, hogy Ilie Bolojan Nagyvárad polgármestere miért „haragszik” az éppen nagyváradi születésű Gozsdura, vagy csak a szobrára, de annyi bizonyos, hogy a Bihar megyei Kulturális Igazgatóság 4000 lej értékű bírság kifizetésére kötelezte az önkormányzatot, természetesen az adófizetők pénzéből ...

Barta Béla


Impresszum