Április 28-án este 20 órától Ilma Rakusa, a kortárs európai irodalom egyik legismertebb képviselője a kolozsvári Magyar Színház felolvasószínházi sorozatának legújabb vendége.Első ízben jár Erdélyben – különleges és igen jelentős alkalom tehát személyesen is megismerkedni vele. „Közöttünk ő az egyetlen európai” – írta róla Iris Radisch a Die Zeit kritikusa, ezzel fejezve ki Ilma Rakusa legendás nyelvtudását, kifinomult műveltségét. 

A felolvasóest különössége, hogy Ilma Rakusa magyarul fog beszélgetni az est két házigazdájával, Láng Zsolttal és Visky Andrással, hiszen magyar az anyanyelve és kiválóan beszél magyarul. Két felkavaróan erős, a nő-férfi viszonyt elemző dramolettjét Albert Csilla és Dimény Áron adja elő. Kihagyhatatlan est: Ilma Rakusa minden kétséget kizárva az európai irodalom kortárs klasszikusa.       

Luc Bondynak Chehovot fordít németre, de az orosz irodalom beható ismeretén túl (szlavisztikát tanít a zürichi egyetemen), sok kelet-európai íróval ismertette meg a német olvasót Danilo Kištől Nádas Péterig. De nemcsak fordítóként, hanem regények és tüneményes mélységű és gazdagságú esszékönyvek szerzőjeként is ismerik és tisztelik világszerte. 

Magyarul két könyve látott napvilágot, a Rengeteg tenger című regénye, amely a svájci könyv legrangosabb díját nyerte el, a „Schweizer Buchpreist”, és a „Lassabban!” című kiáltvány-esszéje, amelyet, amiképpen a könyv alcíme jelzi, a „kifulladás, az akceleráció és más túlzott követelmények ellen” írt. 

Kelemen E. Eszter

[Forrás: közlemény]
Impresszum