A szobrot Lyka Döme nagybirtokos adományozta Kolozsvár városának és Ferenc József 85. születésnapján, 1915. augusztus 18-án állították fel az akkori Deák Ferenc utca járdaszigetén.Az ünnepi beszédet Márki Sándor történész professzor tartotta. A szoborbizottságnak tagja volt gróf Bethlen Ödön kormánybiztos és főispán, valamint báró Bánffy Zoltánné született gróf Teleki Erzsébet is. A fából készült alkotásba egy-egy szöget verhettek az adományozók. Bevételét a hadbavonult katonák özvegyeinek és árváinak támogatására fordították. Az első szöget, a sapka gombrózsáját, gróf Bethlen Ödön főispán verte be Ferenc József nevében, aki 1000 korona adományt juttatott a jótékony célra.A szobor megformálásával a kolozsvári születésű Szeszák Ferenc, a Kárpátok hágóit szemmel tartó őrsereg katonáinak kívánt emléket állítani. A Kárpátok őreinek eredete egészen I. István királyig vezethető vissza, így utal a dicső múltra is.

A háború után az Erdélybe bevonuló román csapatok katonái elpusztították az alkotást.

Észak-Erdély visszacsatolása után a Vitézi Rend Kolozsvári Zrínyi Csoportja akciót indított a szobor újbóli felállítása érdekében, de a megvalósításra már nem került sor.

[Forrás: kozterkep.hu]
Címkék: Kolozsvár
Impresszum