2015. szeptember 17. / 15:29

Megszólaltak a szabadkőművesek

Az Európát végveszéllyel fenyegető népvándorlásról tartott szeptemberi nemzetpolitikai előadása végén Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke kérdésre válaszolva említést tett az európai szabadkőművesség egy héttel korábbi, szokatlan megszólalásáról.A Corrispondenza Romana nevű olasz katolikus lap közölte nemrég 28 európai szabadkőműves páholy közös nyilatkozatát, amely a maga teljesen szokatlan nyíltságával megvilágosító fényt vet az Európát megbénító jelenségre, a korlátlan és rendhagyó bevándorlásra. A szabadkőművesek utasításának fő motívumai megtalálhatók a behatoló bevándorlókat menekültként beállító politikusok érvelésében, szóhasználatában. Az MVSZ sajtószolgálata ismerteti az olasz lap írását és a titkos társaságok nyilatkozatát.

A lap szerint  kirajzolódó cél egyértelmű: „Olyan tartóelemek aláásása, mint haza, azonosság és nép.”
Az aláíró páholyok lefedik egész Európát Törökországtól Portugáliáig, Olaszországtól Írországig és Lengyelországig. A lapban olvasható felsorolás: Franciaországi Nagy Kelet, Ausztria Nagypáholya, Svájci Nagy Kelet, Franciaország Nagypáholya, Belgiumi Nagy Kelet, Belgium Nagypáholya, Horvátországi Nagy Kelet, Írországi Nagy Kelet, Olaszország Nagypáholya, Luxemburgi Nagy Kelet, Lengyelországi Nagy Kelet, Portugáliai Nagy Kelet, Görögországi Nagy Kelet, Törökország Női Nagypáholya és mások.

Az aláírók nemcsak a most jelentkező bevándorlók befogadására szólítják fel a kormányokat, hanem a jövőben egyre többek befogadását kérik.

A Corrispondenza Romana utal arra, hogy a szabadkőműves nyilatkozatot a franciaországi Médias-Press hozta nyilvánosságra. Alább a szeptember 7-i nyilatkozat magyar fordítása olvasható.

Az európai szabadkőműves páholyok nyilatkozata


Az európai szabadkőműves Nagypáholyokat aggodalommal tölti el a háború és nyomor martalékául esett országokból menekülő migránsok tragédiája, ezért felhívják az európai kormányokat azoknak a közös politikai döntéseknek a meghozatalára, amelyek nélkülözhetetlenek a szükségben és végveszélyben lévő emberek méltó és humánus fogadásához. Az államok arra való képtelensége, hogy felülemelkedjenek a nemzeti önzéseken újabb jele annak, hogy Európa beteg, ahol az önző egyéni érdek felülkerekedik a közérdeken.

Az európai szabadkőműves Nagypáholyok emlékeztetnek arra, hogy az emberi jogok és az emberi méltóság tiszteletben tartása az európai építkezés alapelvei közé tartozik. Ilyen elvek alapján jött létre a nemzetek közötti szolidaritás. A szolidaritás eszméjének jelentősége csak nő a világ számos régiójában bekövetkezett összeomlás láttán.

Anélkül, hogy egy olyan földrész történelmére kitérnénk, amelyet magát is számos népvándorlás kovácsolt egybe, a mai drámák fel kell rázzák öntudatunkat és újító befogadó politikát kell sugalmazzanak. Ennek hiányában az európai földrész hamarosan a megosztottság és ellentétek színtere lesz, ami új szerencsétlenségbe fogja sodorni a népeket.  Ebből pedig nem más következik, mint a nacionalizmusok újbóli felkorbácsolása.

A mai tragédia tehát az európai álom újjászületésének és megújulásának olvasztó tégelye kell legyen. A Nagypáholyok ezután tetteket várnak, amelyekben az Európa alapját jelentő értékek, mint a szolidaritás és testvériség megfelelően kifejezésre jutnak.

Impresszum