2016. január 10. / 14:02

Fordulat – vagy csak úgy tűnik?

Akik napok óta várják, mit fog mondani, hogyan minősíti Angela Merkel a szilveszteri zabolátlan erőszakot, most még nem lélegezhetnek fel. Hogy erre mikor nyílhat lehetőség, a német hatalmi párt tegnapi közleményéből sem derül ki.Nem vitás, valamit tenni kell. Kérdés azonban, hogy a Mainzi nyilatkozat című CDU-dokumentum fő ígéretei, a „menekültek számának korlátozása”, valamint „az elutasított menedékkérők hazaküldésének felgyorsítása” megfelel-e a (reális) várakozásoknak. S ami még fontosabb, a Németországban erősödő társadalmi forrongás hőfokának.

Több jel is utal arra, hogy a drámai körülmények között feltárult mély szakadék, amely a német átlagpolgárt a szervezkedő, erőszakoskodó, mondhatni az összeütközéseket kereső, nyíltan a tömeges megfélemlítésre törekvő migránsoktól elválasztja, aligha válik áthidalhatóvá a Rajna ékének becézett Mainzban elfogadott, kicsit erőltetett nyugalmat árasztó kormánypárti dokumentummal.

Mégis, a tíz napja hömpölygő eseménysor részrehajlás nélküli mérlegelése nyomán létrejött, fellengzősnek tetsző Mainzi nyilatkozat jó bevezető is lehet. Rövid átmeneti időszak után radikális fordulatot eredményezhet, melynek nyomán sorban jöhet a migránsvonulás határozott leállítása, valamint a migránsok tömegeinek szembesítése a jogállam bizony néha kemény eszközeivel. Olyannyira, hogy a beilleszkedés elutasítása nyomán elindulhassanak a visszatelepülés, ha kell, intenzív folyamatai is. Ha szabad ezt így a partvonalról bekiabálni, álljon itt még egy észrevétel. A bizonytalan kimenetelű belső forrongás további erősödése nem vezet jóra. A történelmi pillanattal járó megpróbáltatások helyes kezelésére van szükség. A nemzetállam megerősítése, valamint a hiányzó munkáskezek átgondolt, folyamatos betelepítés útján történő pótlása alkalmas eszköznek bizonyulhatnak. Mert a helyzetet demokratikus úton, csak a társadalom széles rétegeinek támogatásával lehet eredményesen kezelni.

A balliberális dogmáktól nem lehet egy csapásra megszabadulni. Kisebbségbe szorításuk azonban nem lehet reménytelen vállalkozás. Az erőszaknak kitett német lányok akaratlan áldozata s az azt követő természetes felzúdulás segíthetnek abban, hogy a társadalom nemzetként találjon újra magára. Békés, de határozott fordulatra van szükség. Angela Merkel nemrégen határozott kijelentést tett: „Wir schaffen das!” (Megcsináljuk!) Nos, erre most is szükség van. Csak ellenkező irányba. Az egységes német társadalom kialakulásának irányába. Németország annak idején megvalósította a gazdasági csodát. A mély társadalmi változások sem lehetnek idegenek a számára. Különösen, ha erre a német nemzet egészének szüksége van. S ha a vezetők ennek megfelelően cselekszenek.

Ágoston András 

[KIFO]

Impresszum