A Google fordítóba, ha begépeljük Erdélyország a hazánk!, angol fordításban rögtön kiadja, hogy Transylvania to Hungary!



Ha komolyan vesszük Füzes Oszkár bukaresti magyar nagykövet azon kijelentését, miszerint: „Húszezer magyarországi idiótát leszámítva, senki sem gondol arra, hogy visszavehetjük Erdélyt vagy Erdély egy részét" – akkor arra kell rádöbbennünk, hogy Füzes szerint a Google is idióta.

Az ördög a részletekben rejlik, szokták mondani. Most, vagy a Google nem értesült Füzes idiótázó, magyarokat sértő kijelentéséről, vagy a nagykövet nem tudhat valamit, amiről a Google már tud.
Meglehet, hogy a Google a nagykövettel ellentétben már sejti, hogy nem csak húszezer „idióta” van, akik Trianon valamifajta revíziójában gondolkodnak ezért nemes egyszerűséggel és frappánsan kezeli Erdélyország státuszát, vagyis nem áll be azok közé, akik a hivatalosan kötelező rigmusokat szajkózzák és nem idiótázza, s nem sértegeti a magyarokat.

Történetesen, tudjuk senki sem tévedhetetlen, még a Google sem, viszont, amit állít az jóleső érzéssel tölti el a magyarokat, még ha kissé meg is mosolyogjuk azt, hisz legbelül érezzük, azt, hogy vannak dolgok amik az évszázadok során hozzánk nőttek és nem mondhatunk le róluk, még a mosolydiplomácia kedvéért sem.

„Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, s mindig kétséges” - fogalmaz Deák Ferenc. Vajon a haza bölcséről mit gondol Füzes Oszkár?

Nézze meg ön is hogy gondolja a google: ITT

[Itthon.ma]


Impresszum