Gyakorlatilag amnesztiában részesítette az Országos Feddhetetlenségi Ügynökséggel és az igazságszolgáltatással szembekerült tagjait a bukaresti parlament, amikor szerdán korlátozta a családtagjaikat irodájukban alkalmazó képviselők és szenátorok büntethetőségét.Mint megírtuk, a kétkamarás törvényhozás együttes ülése egyetlen tartózkodás mellett szavazta meg azt az értelmezést, amely szerint a törvényhozók esetében csak 2013 augusztusától kezdődően számít jogsértésnek a családtagok alkalmazása, mert akkor lépett hatályba ennek tilalma a képviselők és szenátorok jogállásáról szóló törvényben.

A Márton Árpád RMDSZ-es, valamint Florin Iordache és Daniel Florea SZDP-s  (vagyis három baloldali) képviselő által idén májusban előterjesztett módosító javaslat elfogadása nyomán nem minősül bűncselekménynek, ha egy honatya valamelyik családtagját foglalkoztatja képviselői vagy szenátori irodájában. A jogszabály leszögezi: a törvényhozók 2013 augusztusa előtti cselekményeinek vagy megállapodásainak nem lehet semmilyen jogi következménye, mivel azelőtt „semmilyen jogszabály nem korlátozta, kiket lehet a képviselői vagy szenátori irodákban alkalmazni”. Legföljebb immorális és a jóérzést sértő volt az, hogy a közszolgálatra megválasztott honatyák saját és családjuk zsebébe tömték a közpénzt…

A tisztségviselők vagyonosodását vizsgáló feddhetetlenségi ügynökség (ANI) eddig 56 képviselő és szenátor ellen indított eljárást arra hivatkozva, hogy már a 2003-ból származó, a korrupciós cselekményeket büntető törvény alapján is összeférhetetlenségnek számít a családtagok – akik általában semminemű munkát nem végeztek – alkalmazása a parlamenti irodákban. Az ANI keresetei nyomán a legfelsőbb bíróság emiatt többek között az RMDSZ két képviselőjét is felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, de többek ellen folyt máig le nem zárult, gyanúsan elfektetett eljárás, hiszen napi gyakorlat volt az, hogy a köztisztségviselők számolatlanul szórták a közpénzt önmagukra és pereputtyukra, klienseikre, haveri körükre. A balkáni, fanarióta típusú állami és lokális szintű korrupció minden formáját megvalósítva és kimerítve. A román törvényhozás – benne a mindenkori RMDSZ-szel – ezek legalizálásra és eltussolására, felmentésére és igazolására gyártotta a törvények és jogszabályok sorozatát az évek során. A mindenkori bukaresti kormányok cinkosságával.

A frissen elfogadott jogszabályban szereplő indoklást cáfolva az ANI leszögezte: már 2013. augusztus 21-e előtt is létezett olyan törvény, amely egyértelműen tiltotta a családtagok alkalmazását, mégpedig a 2003/161-es számú 70. cikkelye, amely a képviselők és szenátorok összeférhetetlenségi ügyeire is érvényes. Az ügynökség szerint az új módosítás amúgy ellentmond a büntető törvénykönyvnek is.

Egyértelmű, hogy a mérhetetlen romániai korrupció egyik melegágya maga a parlament, amely folyamatosan rossz példával jár elöl: saját tagjait próbálja újabb kiváltságokkal védeni, tovább nyirbálva az elszámoltatásukra létrehozott feddhetetlenségi ügynökség jogi eszközeit. Ezenfelül mindig minden lehetséges eszközt megragad, hogy saját tagjainak és apparátusának luxusjövedelmeket és pótjuttatásokat biztosítson az állami költségvetésből. Botrányos esetek sokaságával demonstrálta azt is, hogy miként helyezi magát a mindenkire kötelező érvényű törvények fölé: az évek során bűncselekmények elkövetésével gyanúsított egykori és mai törvényhozók tucatjait nyilvánította Románia Parlamentje érinthetetleneknek, megtagadva kiadatásukat a bűnüldöző szerveknek. Nem a törvényhozáson múlott, hogy nem mindenkit sikerült „megmentenie”, bár azok se nagyon vonultak börtönbe, akiket elítéltek, vagy ha mégis, csak nagyon rövid, szinte jelképes időre. Ezért nem túlzás a címbeli megállapítás: bűnözők és bűnpártolók gyülekezete a román parlament, pártállásra, nemzetiségre, korra, nemre stb. való tekintet nélkül.

R. B. M.

Impresszum