2016. november 30. / 16:25

Az RMDSZ és december 1.

Az elmúlt hetekben szinte napi rendszerességgel hallottunk megszólalni vezető RMDSZ-es politikusokat az 1918-as gyulafehérvári ígéretek kapcsán. A nyilatkozatok közös mondanivalója, hogy a román politikai elit tartsa be az akkor ígérteket, illetve az, hogy ezt csak az RMDSZ képes kiharcolni, ha megfelelő súllyal lesz jelen Románia képviselőházában és szenátusában. De vajon mindig ilyen egyértelmű volt az RMDSZ viszonyulása a román nemzeti ünnephez? Olcsó politikai propagandafogás, vagy következetes vonalvezetés?

Az emlékezetes 1990-es füttykoncert óta, mely Gyulafehérváron az RMDSZ nevében beszédet mondó Szőcs Gézát fogadta, az RMDSZ berkeiben nincs egységesnek mondható viszonyulás a román nemzeti ünnephez. A mindenkori központi vezetés általában részt vesz az állami ünnepségeken, Markó, Kelemen és társaik koszorúzni is szoktak, beszédeikben azonban meglehetősen ritkán mondják ki nyíltan, hogy a magyarság számára ez egyértelműen egy gyásznap.Néhány alkalomtól eltekintve – mely alkalmak általában önkormányzati, vagy parlamenti választások időszakára estek – azt sem szokták feszegetni, vajon mennyiben tartja be a mai román állam az 1918-as ígéretek nemzeti kisebbségekre vonatkozó részét? Ez a kérdés csak a mostani kampányban kapott főszerepet, eddig ugyanis a gyulafehérvári határozatokra szinte kizárólag csak a nemzeti oldal, vagyis régebben az MPP, majd sokkal nagyobb erővel és következetességgel az EMNP hivatkozott. Ami a december elsejei ünneplést illeti, elmondható, hogy az RMDSZ itt sem következetes, hisz egyes helyeken szinte minden évben koszorúz, még akkor is, ha az adott megyében vagy településen ez nem volna még politikai szempontból sem szükséges.

Nehéz ugyanis megmagyarázni, hogy az olyan településeken, mint Nagyvárad, ahol minden évben ott találjuk a most szenátori és képviselői posztra pályázó Szabó Ödönt és Bíró Rozáliát a Románia megalakulását ünneplők között, mi szükség van erre a gesztusra?

Azt nehezünkre esik elhinni, hogy valóban ünnepként tekintenek erre a napra, az esetleges politikai haszon nagyon is kétséges, az viszont egyértelmű, hogy ezzel az ismétlődő, nem éppen gerinces magatartással nagyon sok egyszerű magyar ember haragját kivívták maguk ellen. A sors furcsa fintora, hogy míg a hivatalosan magyar érdekvédelmi szerepben tetszelgő RMDSZ funkcionáriusok a jogtipró, soviniszta román nemzetállam megalakulását ünneplik, addig figyelmük elsiklik az olyan egyértelmű üzenetek előtt, mint annak a két nagyváradi fiatalnak a tüntető akciója, akik 2013 december elsején a román ünneplő tömeg kellős közepén mutatták fel a Gyulafehérvári határozat kisebbségekre vonatkozó ígéreteit egy nagyméretű molinón. A tavaly a nagyváradi városháza előtt megismételt esemény legalább annyira az RMDSZ-nek szólt, mint a többségbe került románoknak, és azt jelzi, hogy nem mindenki felejtette el mi az a minimum, amit érdekképviselőink huszonhat esztendő alatt sem voltak képesek kiharcolni.

Barta Béla

Impresszum